28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet

a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól[1]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi LXVI. törvény 91. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2015.09.02.