1998. évi XXXIII. törvény

az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ

I. Fejezet

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. § (1) E törvénynek az Szja tv. rendelkezéseit módosító szabályait - figyelemmel a (2)-(3) bekezdésben foglaltakra is - az 1998. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[10]

(3) Az Szja tv.-nek az e törvény 7. §-ával megállapított 72. § (1)-(3) bekezdése rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követő 45. naptól kell alkalmazni azzal, hogy nem kell az említett rendelkezéseket alkalmazni az ezen időpontot megelőzően nyújtott hitelre akkor, ha a kifizető a kamatkülönbözet miatti adót már megfizette. Az olyan, az említett időpontban már fennálló hitel esetében, amelynél a kifizető bármely ok miatt nem fizette meg a kamatkülönbözet utáni adót, a kölcsönnyújtás időpontjától számított kamatkülönbözetet is figyelembe véve kell a kifizetőnek az Szja tv. 72. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti adót megállapítania (visszamenőleg is) és a törvény hatálybalépése évének utolsó napját követően a kifizető által levont jövedelemadó fizetésére vonatkozó rendelkezései szerint megfizetnie.

(4)[11]

(5)[12]

(6)[13]

(7)[14]

(8)[15]

(9)[16]

II. Fejezet[17]

III. Fejezet[18]

IV. Fejezet[19]

V. Fejezet[20]

VI. Fejezet[21]

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

MÁSODIK RÉSZ[22]

41. §[23]

42. §[24]

43. §[25]

44. §[26]

45. §[27]

46. §[28]

47. §[29]

48. §[30]

49. §[31]

50. §[32]

51. §[33]

52. §[34]

53. §[35]

54. §[36]

55. §[37]

56. §[38]

57. §[39]

HARMADIK RÉSZ[40]

58. §[41]

59. §[42]

60. §[43]

61. §[44] [45]

62. §[46]

63. §[47]

64. §[48]

65. §[49]

66. §[50]

67. §[51]

68. §[52]

69. §[53]

70. §[54]

71. §[55]

72. §[56]

73. §[57]

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

74. § (1) Ez a törvény - a 26-28. §, a 30. §, az 58-60. §, a 63. § (3) bekezdése, a 65. § (2)-(3) bekezdése, a 66. § , a 67. §, a 71-73. § és e § (6), (8) bekezdése kivételével - 1998. június 16-án lép hatályba, azonban az egyéni vállalkozó adószáma, társadalombiztosítási folyószámlaszáma és statisztikai számjele megszerzésére, az ezekkel kapcsolatos bejelentkezésre vonatkozóan 1998. július 1-jéig a törvény hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezések az irányadók.

(2)[58]

(3)[59]

(4)[60]

(5)[61]

(6)[62]

(7)[63]

(8)[64]

1. számú melléklet az 1998. évi XXXIII. törvényhez[65]

2. számú melléklet az 1998. évi XXXIII. törvényhez[66]

3. számú melléklet az 1998. évi XXXIII. törvényhez[67]

4. számú melléklet az 1998. évi XXXIII. törvényhez[68]

5. számú melléklet az 1998. évi XXXIII. törvényhez[69]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. április 1.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LXXIV. törvény 161. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2002.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLII. törvény 302. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2003.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi XLII. törvény 302. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2003.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § b) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 7. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[65] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[66] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[67] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 363. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék