Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1998. évi LXIV. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény 1999. év január hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

(2)[16]

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg továbbá a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény

a) 16. §-a (5) bekezdésének utolsó mondatából a "valamint az áru kiszolgáltatásakor az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettségnek" szövegrész,

b) 29. §-a (1) bekezdésének b) pontjából a "feltéve, hogy a kiszolgáltatás mint termékértékesítés jogcímén keletkező általános forgalmi adó összegét a letevő javára a közraktárnál letétbe helyezte" szövegrész,

c) 29. §-ának (2) bekezdése és 30. §-ának (2) bekezdése

a hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit azokban az esetekben még alkalmazni kell, melyekben az áru kiszolgáltatását - e törvény hatálybalépését követően - nem előzte meg sem a közraktári jegy együttes, sem annak árujegy részének forgatása.

(4)[17]

(5) Az áfa tv.-nek az e törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított 7. § (1) bekezdésének d) pontjában, az e törvény 4. §-ával megállapított 28. §-ának (2) és (3) bekezdéseiben, az e törvény 6. §-ával megállapított 33. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, az e törvény 7. §-ával megállapított 36. § (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban, az e törvény 8. §-ával megállapított 40. § (5) bekezdésében, az e törvény 11. §-ával megállapított 67. §-ában és az e törvény 14. §-ában foglalt rendelkezéseket, valamint az e törvény 14. §-ával megállapított 1., 2 és 4. számú mellékleteit azokban az esetekben kell alkalmazni először, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jog keletkezése 1998. év december hónap 31. napját követi.

(6) Az áfa tv.-nek az e törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 7. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az e § (3) bekezdésével megállapított 7. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azokban az esetekben kell alkalmazni először, melyekben az adóalany adóalanyisága megszűnésének időpontja 1998. év június hónap 16. napját követi.

16. §[18]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1998. évi LXIV. törvényhez[19]

2. számú melléklet az 1998. évi LXIV. törvényhez[20]

3. számú melléklet az 1998. évi LXIV. törvényhez[21]

4. számú melléklet az 1998. évi LXIV. törvényhez[22]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] A mellékletet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 377. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék