1998. évi LXVII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. § A Tbj. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a magánnyugdíjpénztári rendszert önkéntesen választó biztosított járulékköteles jövedelméből a foglalkoztató a járulékfizetési felső határnak megfelelő nyugdíjjárulékot részben, vagy egészben levonta és azt a magánnyugdíjpénztári tagság létesítését megelőzően a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megfizette, a 19. § (2) bekezdésének a) pontja alapján levont járulékösszeget a 19. § (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdésében meghatározott arányban meg kell osztani a biztosítási, illetőleg a tagsági jogviszony időtartamának megfelelően."

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22] (1)[23] Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2)[24]

(3)[25]

(4)[26]

(5)[27]

(6)[28] A Tbj. 34. § (1) bekezdésének rendelkezésétől eltérően a foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított esetében a foglalkoztatás 1996. december 31-e és 1999. január 1-je közötti időtartamának szolgálati időként történő elismerésére a foglalkoztató, illetve a biztosított megállapodás alapján vállalhatja az említett időszakban érvényes mértékű nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék egyösszegű, utólagos megfizetését. A nyugdíjbiztosítási és a nyugdíjjárulék alapját a Tbj. 4. § k) pontjának az e törvény 1. § (2) bekezdésében megállapított 2. alpontja alkalmazásával meghatározott összeg képezi. A szolgálati idő elismerésére és a nyugellátás alapjául szolgáló kereset figyelembevételére a Tny. és végrehajtási rendelete vonatkozó rendelkezései az irányadók azzal, hogy a nyugellátás alapját képező kereset meghatározásánál azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a nyugdíjbiztosítási és a nyugdíjjárulék fizetés megtörtént. A megállapodás megkötésére és a járulékfizetés egyösszegű utólagos teljesítésére 1999. június 30. napjáig van lehetőség. A megállapodás megkötését a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél lehet kezdeményezni.

(7)[29]

(8) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza a Tbj. 24. §-ának (4) és (5) bekezdésében, a 25/A. §-ában, a 33. §-ának (2) bekezdésében, a 34. §-ának (6) bekezdésében, az 51. §-ának (6) bekezdésében, valamint e törvény 22. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozó részletes szabályokat.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Az 1998. évi LXVII. törvény 8. §-át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[9] Az 1998. évi LXVII. törvény 9. §-át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[10] Az 1998. évi LXVII. törvény 10. §-át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Az 1998. évi LXVII. törvény 17. §-át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[18] Az 1998. évi LXVII. törvény 18. §-át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[19] Az 1998. évi LXVII. törvény 19. §-át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Az 1998. évi LXVII. törvény 21. §-át az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[22] Az 1998. évi LXVII. törvény 22. § 5. bekezdését az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[23] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Az 1998. évi LXVII. törvény 22. § 5. bekezdését az 1999. évi XCIX. törvény 207. § 1. bekezdés b) pontjának 8. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[28] Módosította a 2007. évi CLVI. törvény 23. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 379. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére