1999. évi CVII. törvény

a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

Egyéb rendelkezések

8. §[9]

9. §[10] A Tir. tv. 15. § (3) bekezdése alapján megállapított és megfizetett bérleti díjat a Tir. tv. 2. §-a alapján tulajdonjogot szerző használónak a tulajdonba kapott ingatlanhányad arányában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. visszatéríti.

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

Hatálybalépés

14. § (1) E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit mindazon ingatlan esetében alkalmazni kell, amelyre vonatkozóan a tulajdonszerzés még nem történt meg.

(2) Amennyiben e törvény hatálybalépésekor a Tir. tv. hatálya alá tartozó ingatlanra vonatkozóan az igénylők között per van folyamatban, az igényelt ingatlant a függő jogi helyzet jogerős rendezését követően lehet tulajdonba adni.

(3)[15]

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. december 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[10] Módosította a 2007. évi CVI. törvény 56. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.09.25.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 124. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[13] A 12. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 423. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére