Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

53/1999. (VI. 4.) FVM rendelet

az agrárpiaci rendtartás eszközrendszere alkalmazásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 3/1995. (I. 27.) FM rendelet módosításáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az agrárpiaci rendtartás eszközrendszere alkalmazásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 3/1995. (I. 27.) FM rendelet (a továbbiakban: FM r.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázati kiírás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a sajtóban is közzétételre kerül."

2. § (1) Az FM r. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a pályázó igazolja, hogy legalább a pályázata alapján elnyert mennyiségnek a pályázati kiírásban meghatározott mértékét teljesítette, úgy a minisztérium az igazolás benyújtását követő tíz munkanapon belül az Agrárintervenciós Központon (a továbbiakban: AIK) keresztül közvetlenül intézkedik a pályázati díj pályázati kiírásban meghatározott részének a pályázó részére történő visszautalásáról."

(2) Az FM r. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a pályázatot az igényelt mennyiségnél kisebb mértékben fogadják el, akkor a befizetett pályázati díj arányos része a pályázónak visszafizetésre kerül. A visszafizetésről az AIK azt követően tíz munkanapon belül intézkedik, hogy az MNB-nek a befizetést igazoló, valamint a Gazdasági Minisztériumnak a korrekcióra vonatkozó értesítése az AIK-hoz beérkezik."

3. § Az FM r. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázónak a visszafizetési kérelemmel egyidejűleg meg kell jelölnie - és szükség szerint igazolnia kell - az annak alapjául szolgáló elháríthatatlan külső okot. A bejelentéstől számított tíz munkanapon belül az AIK bírálja el az elháríthatatlan külső ok meglétét, majd ennek elfogadását követően további tíz munkanapon belül intézkedik a pályázati díj visszafizetéséről."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit pedig az ezt követően kiadott pályázatokra kell alkalmazni.

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter