16/2000. (VI. 26.) KöM rendelet

a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. § Erdőrezervátum magterületté nyilvánítom Közös-erdő Erdőrezervátum elnevezéssel a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelettel, valamint a 22/1996. (X. 9.) KTM rendelettel módosított 1800/1974. OTvH határozattal létesített Kiskunsági Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 29 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Sasér Erdőrezervátum elnevezéssel a 2/1986. (III. 9.) OKTH rendelkezéssel módosított 1/1976. OTvH határozattal létesített Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részét képező, a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 37,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 19,6 hektár kiterjedésű területet.

3. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erdőrezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2000. június 16.

Dr. Pepó Pál s. k.,

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 16/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Közös-erdő Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Csengőd

0289/a (90 A), 0320/4 (91 A)

Páhi

011/22 b (61 A)

2. számú melléklet a 16/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Sasér Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Sándorfalva

0211-ből 31 B, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E

3. számú melléklet a 16/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Sasér Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Sándorfalva

0211-ből 32 B, 32 C, 32 D

Tartalomjegyzék