1/2000. (III. 24.) KöM rendelet

az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Alsó-hegy Erdőrezervátum elnevezéssel az 1/1990. (VI. 13.) KöM rendelettel, valamint a 11/1997. (III. 26.) KTM rendelettel módosított 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezéssel létesített Aggteleki Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 229,3 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 112,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Haragistya-Lófej Erdőrezervátum elnevezéssel az Aggteleki Nemzeti Park részét képező, a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 611,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 4. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 259,9 hektár kiterjedésű területet.

3. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Nagy-oldal Erdőrezervátum elnevezéssel az Aggteleki Nemzeti Park részét képező, az 5. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 486,3 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 6. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 223,8 hektár kiterjedésű területet.

4. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erdőrezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Pepó Pál s. k.,

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

Az Alsó-hegy Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Bódvaszilas

0122-ből 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 F, 2 TI, 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 H, 6 I, 6 J, 6 L, 6 M, 0151-ből 3 A, 3 B, 0159 (2 E)

2. számú melléklet az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

Az Alsó-hegy Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Bódvaszilas

0122-ből 1 E, 1 H, 2 A, 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 L

3. számú melléklet az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A Haragistya-Lófej Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Aggtelek

0107/1 a-ból 19 C, 20 D, 20 TI2, 28 A, 28 B, 28 C, 29 A, 29 B, 29 C, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 30 E, 0107/1 b (28 RL), 0107/1 d (30 RL), 0107/2 a-ból 20 A, 20 B, 20 C, 20 E, 20 TI, 21 B, 21 C, 21 D, 21 F, 21 TI1, 25 B, 25 C, 26 A, 26 B, 26 C, 26 RL1, 26 RL2, 27 A, 27 B, 27 C, 27 D, 27 E, 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 31 E, 31 F, 32 B, 32 C, 32 D, 32 F, 0107/2 b (27 A), 0107/2 c (20 RL2), 0107/2 d (20 RL1), 0107/2 f (26 RL1), 0107/2 g (26 RL2), 0107/2 h-ból 27 B, 27 F, 27 RL1, 27 RL2, 0107/2 k (25 B, 25 RL), 0107/2 m-ből 26 D, 26 RL3, 0110/a-ból 21 A, 21 B, 21 E, 21 H, 0110/f (21 RL2), 0111/2 a-ból 17 A, 0116/1 c-ből 20 E

Jósvafő

087/4 (1 A, 1 B), 090-ből 2 A, 2 TI1, 2 TI2, 0100/4-ből 1 B, 1 TI2, 0102/1 (1 B)

4. számú melléklet az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A Haragistya-Lófej Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Aggtelek

0107/1 a-ból 28 B, 29 A, 29 B, 29 C, 30 A, 30 B, 30 C, 30 D, 0107/1 b (28 RL), 0107/1 d (30 RL), 0107/2 a-ból 20 A, 20 C, 26 A, 26 B, 26 C, 26 RL1, 26 RL2, 27 B, 27 E, 31 A, 31 B, 31 C, 0107/2 c (20 RL2), 0107/2 d (20 RL1), 0107/2 f (26 RL1), 0107/2 g (26 RL2), 0107/2 h-ból 27 B

5. számú melléklet az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A Nagy-oldal Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Aggtelek

0111/1-ből 13 A, 13 B, 13 F, 14 C, 14 D, 0111/2-ből 14 C, 15 B, 15 C

Jósvafő

092 (5 C), 093-ból 5 C, 094 (7 B), 095 (4 A, 4 C, 4 D), 0138-ból 4 A, 0139 (4 F, 7 B), 0140 (4 A, 4 B), 0141 (5 D), 0142 (5 D), 0143 (5 D), 0144 (5 D), 0145-ből 5 C, 5 D, 5 TI1, 0146-ból 5 C, 0147 (5 C), 0148 (5 C), 0149 (5 D), 0150 (5 D), 0151 (5 D), 0152 (5 C, 5 D), 0153 (5 D, 6 B, 7 B), 0154 (6 B), 0155 (6 B), 0156 (6 A, 6 B), 0157 (6 B, 10 A), 0158 (10 A), 0159 (7 A, 10 A), 0160 (7 A), 0161 (7 B, 7 C), 0162/1 (9 B), 0162/2 (9 B), 0163-ból 8 A, 8 B, 0167-ből 9 A, 10 B, 10 C, 10 D, 0168-ból 11 A, 11 C

6. számú melléklet az 1/2000. (III. 24.) KöM rendelethez

A Nagy-oldal Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Jósvafő

094 (7 B), 0139-ből 7 B, 0153-ból 6 B, 7B, 0154 (6 B), 0155 (6 B), 0156-ból 6 B, 0157 (6 B, 10 A), 0158 (10 A), 0159 (7 A, 10 A), 0160 (7 A), 0161-ből 7 B, 0162/1 (9 B), 0162/2 (9 B), 0163-ból 8 A, 0167-ből 9 A, 10 B

Tartalomjegyzék