61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet

a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló, az 1999. évi XCII. törvénnyel módosított 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a területfejlesztési önkormányzati társulások (a továbbiakban: társulások) működéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulás mértékéről és felhasználásának módjáról a következőket rendeli el:

1. §[1] (1) A hozzájárulás felhasználható:

a) a kistérség valamennyi települése részvételével működő kistérségi területfejlesztési társulás és a kistérségi fejlesztési tanács (a továbbiakban: kedvezményezett) működésének támogatására, a személyi és dologi feltételeinek biztosítására,

b)[2]

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a hozzájárulás felhasználható különösen a kedvezményezett részére a fejlesztési koncepciók és programok kidolgozásához, a kedvezményezett, illetve munkaszervezete működési feltételeinek biztosításához, fejlesztési pályázatok elkészítéséhez szakértő igénybevételéhez, valamint a kistérség népszerűsítésének, megismertetésének költségeihez.

(3)[3] Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a hozzájárulás felhasználható különösen a munkaviszony keretében végzett munka díjazására, a költségtérítések és továbbképzés költségeivel kapcsolatos kiadások fizetésére, a munkáltató által a foglalkoztatással összefüggő közterhek fizetésére, az elhelyezés feltételeinek megteremtéséhez, továbbá a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzési és fenntartási költségeinek biztosításához.

2. §[4]

3. §[5]

4. §[6]

5. §[7]

6. §[8]

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

8. §[9]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet[10]

2. számú melléklet[11]

3. számú melléklet[12]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése . Hatályos 2004.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 232/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2006.12.31.

[3] Beiktatta a 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése . Hatályos 2004.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 232/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2006.12.31.

[8] Hatályon kívül helyezte a 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 233/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2002.11.10.

[11] Hatályon kívül helyezte a 233/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2002.11.10.

[12] Hatályon kívül helyezte a 233/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2002.11.10.

Tartalomjegyzék