2001. évi CXV. törvény

a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 46. § (1) bekezdése a következő új a) ponttal egészül ki és egyidejűleg a jelenlegi a) pont és a további pontok jelölése értelemszerűen megváltozik:

(A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:)

"a) a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezése,"

6. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogadta el

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 536. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 536. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 536. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 536. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére