Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, valamint egy új 2. számú melléklettel egészül ki.

2. §

Ez a rendelet 2002. január l-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Adatlap a mezőgazdasági termelő gazdasági tevékenységéről tárgyévben

Év:

A termelő (gazdálkodó) neve: ..............................................................................................................................

Levelezési címe (székhely):

Település (város, község): ....................................................................................................................................

Utca, tér stb: ..........................................................................................................................................................

Házszám: ...............................................................................................................................................................

Irányítószám: ........................................................................................................................................................

Telefonszáma: ...........................................

Adóazonosító jel: 0000000000

Adószám: 00000000-0-00

Gazdálkodási forma:

(1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság, (3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) családi gazdálkodó, (9) egyéb

(Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

Őstermelői igazolvány száma: 000000

Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 00000000000

Családi gazdálkodó igazolványszáma: 0000000000

Bankszámlaszám: 00000000-00000000-00000000

Előző évi nettó árbevétel: 0000 millió 000 ezer Ft

ebből mezőgazdasági tevékenység nettó árbevétele: 0000 millió 000 ezer Ft

Évközben alakult vállalkozásoknál:

Tárgyévre tervezett nettó árbevétel: 0000 millió 000 ezer Ft

ebből mezőgazdasági tevékenység nettó árbevétele: 0000 millió 000 ezer Ft

Termelő (gazdálkodó) által munkaviszony keretében foglalkoztatottak

száma tárgyév január 1-jén: 0000 fő

A terület megoszlása művelési ágak szerint

(Tárgyév január 1-jei állapot)

1. tábla

KódMűvelési ágA használatban lévő terület (ha)Ebből bérelt (ha)
ABCD
1010Szántó  
1020      ebből 17 AK alatti  
1030Gyümölcs  
1040      ebből termő  
1050Szőlő  
1060      ebből termő  
1070Rét  
1080Legelő  
1090Erdő  
1100Nádas  
1110Halastó  
1120Művelés alól kivett  
1200Összes terület  

A szántóterület megoszlása a főbb mezőgazdasági termékek szerint tárgyévben

(Őszi vetésű növények esetén az előző évben vetett)

2. tábla

KódTermék megnevezéseTerület (ha)A várt termésátlag (t/ha )
ABCD
2010Búza (durumbúza nélkül)  
2020Durumbúza  
2030Rozs  
2040Őszi árpa  
2050Tavaszi árpa  
2060Zab  
2070Triticale  
2075Rizs  
2080Kukorica (hibrid vetőmag nélkül)  
2090Hibrid kukorica vetőmag  
2100Silókukorica  
2110Cukorrépa  
2120Repce  
2130Napraforgó  
2140Szója  
2145Szárazborsó  
2150Lucerna  
2160Vöröshere  
2170Burgonya  
KódTermék megnevezéseTerület (ha)A várt termésátlag (t/ha )
ABCD
2175Dohány  
2180Szántóföldi zöldség  
2200Egyéb növények  
2300Mindösszesen:  
2310Szántóterület növekedése a folyó év január 1-jei állapothoz képest  
2320Szántóterület csökkenése a folyó év január 1-jei állapothoz képest  

Az 1. tábla 1010 sor C oszlopában szereplő adat egyezzen meg a következő értékek egyikével:

- a 2. tábla 2300 sor C oszlopa mínusz a 2. tábla 2310 sor C oszlopa, vagy

- a 2. tábla 2300 sor C oszlopa plusz a 2. tábla 2320 sor C oszlopa.

Állatlétszám fajonkénti megoszlása

(Tárgyév január 1-jei állapot)

(Napos és növendék baromfiak esetében a tárgyév várható átlagos állománya)

3. tábla

KódszámSzarvasmarha-állománydb
30101 évesnél fiatalabbborjú vágásra 
3020egyébhímivarú 
3030nőivarú 
30401 és 2 éveshímivarú 
3050nőivarúvágásra (vágóüsző) 
3060egyéb 
30702 éves és idősebbhímivarú 
3080üszővágásra (vágóüsző) 
3090egyéb (előhasi üsző) 
3100tehéntejhasznú 
3110egyéb 
3200Összesen (3010-től 3110-ig) 

4. tábla

KódszámSertésállománydb
3210Malac, 20 kg alatt 
3220Süldő, 20—50 kg-ig 
3230Hízósertés51—79 kg 
324080—109 kg 
3250110 kg és több 
3260Kocaelőhasi koca 
3270egyéb vemhes koca 
3280üres koca 
3290szűz kocasüldő 
3300Tenyészkan 
3310Összesen (3210-től 3300-ig) 

5. tábla

Kódszámdb
3410Csikó átminősítésig 
3420Kanca 
3430Tenyészmén 
3440Egyéb mén 
3450Herélt 
3500Összesen (3410-től 3450-ig) 

6. tábla

KódszámJuhdb
3510Bárányválasztásig 
35201 évesig 
3530Anyajuh  
3540Anyajuhból tejhasznú 
3550Tenyészkos 
3560Egyéb juh 
3600Összesen (3510+3520 +3530+3550+3560) 

Egyéb állatállomány

7. tábla

KódszámLibadb
3610Napos és növendék* 
3620Tojó 
3630Gúnár 
3640Egyéb** 
3700Összesen (3610-től 3640-ig) 

8. tábla

KódszámGyöngyösdb
3710Napos és növendék* 
3720Tojó 
3730Kakas 
3740Egyéb** 
3800Összesen (3710-től 3740-ig) 

* 3 hónaposnál fiatalabb

** 3 hónaposnál idősebb

9. tábla

KódszámKacsadb
3810Napos és növendék* 
3820Tojó 
3830Gácsér 
3840Egyéb** 
3900Összesen (3810-től 3840-ig) 

10. tábla

KódszámPulykadb
3910Napos és növendék* 
3920Tojó 
3930Kakas 
3940Egyéb** 
4000Összesen (3910-től 3940-ig) 

11. tábla

KódszámTyúkdb
4010Napos és növendék* 
4020Tojó 
4030Tojóbólétkezési tojást termelő 
4040keltetési tenyész-tojást termelő 
4050Kakas 
4060Egyéb** 
4100Összesen (4010+4020+4050+4060) 

12. tábla

KódszámEgyéb állatfajokdb
4110Kecske összesen 
4120Ebből anyakecske 
4130Házinyúl összesen 
4140Ebből anyanyúl 
4150Vágógalamb 
4160Tenyésztett prémes állatok 
4170Méhcsaládok száma 
4300Technikai összesen (4110—4170-ig) 

* 3 hónaposnál fiatalabb

** 3 hónaposnál idősebb

Rendelkezésre álló férőhelyek

13. tábla

KódszámÁllatfajFérőhely db
4510Szarvasmarhatejhasznú 
4520hízó 
4530egyéb 
4540Sertéshízó 
4550egyéb 
4560 
4570Juh 
4580Kecske 
4590Baromfibroiler 
4600vízi 
4610egyéb 
4700Technikai összesen (4510 — 4610) 

Rendelkezésre álló saját tulajdonú gépek

14. tábla

KódszámGépekdb
4810Erőgép40 KW-ig 
482041—80 KW-ig 
483080 KW felett 
4840Betakartógépgabonakombájn
10 kg/sec alatt
 
4850gabonakombájn
10 kg/sec felett
 
4860burgonya 
4870cukorrépa 
4880szálastakarmány 
4890Munkagéptalaj-előkészítő 
4900vetőgép 
4910növényvédelmi 
4920öntöző 
4930trágyaszóró 
5000Technikai összesen (4810—4930) 

15. tábla

Az alábbiakban feltett kérdésekre a családi gazdálkodók (családi gazdálkodói igazolvánnyal rendelkezők), illetve a főfoglalkozású őstermelők és a főfoglalkozású egyéni vállalkozók válaszoljanak:

1. A családi gazdálkodó, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, főfoglalkozású őstermelő születési éve:

2. A családi gazdálkodó, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, főfoglalkozású őstermelő legmagasabb iskolai végzettsége: *

a) 8 általánosnál kevesebb, e) nem mezőgazdasági jellegű középfokú,

b) 8 általános, f) mezőgazdasági jellegű felsőfokú,

c) szakmunkásképző, g) nem mezőgazdasági jellegű felsőfokú.

d) mezőgazdasági jellegű középfokú

3. Családtagjai közül hányan dolgoznak évente:

5—25 munkanapot:  26—100 munkanapot:  
101—200 munkanapot:  200-nál több munkanapot:  

4. A közös háztartásban élők jövedelmének hány százaléka származik mezőgazdasági tevékenységből:*

a) 0-25, b) 26-50, c) 51-75, d) 76 fölött.

5. A mezőgazdasági munkák hány százalékát végzik saját (családi) munkaerővel, illetve hány százalékát végeztetik szolgáltatás illetve bérmunka igénybevételével:

Saját munka részesedése:   %
Szolgáltatás, illetve bérmunka részesedése:   %
Összesen:100%
6. Állandó alkalmazottak száma    

7. A jövőben a mezőgazdasági tevékenysége méretét, illetve mértékét:*

a) növelni kívánja, c) csökkenteni kívánja,

b) szinten tartani kívánja, d) megszüntetni kívánja.

8. Amennyiben esetleg abbahagyja a gazdálkodást, családtagjai azt folytatják-e:*

a) folytatni fogják, d) valószínűleg megszüntetik,

b) valószínűleg folytatni fogják, e) nem tudja megítélni.

c) megszüntetik,

Nyilatkozat: Ezen adatlap kitöltésével hozzájárulok az abban foglalt adatok kezeléséhez.

Kelt: .......................................................................

...............................................................

mezőgazdasági termelő (gazdálkodó)

aláírása

Falugazdász ellenjegyzése:

...............................................................

falugazdász

* Kérjük a kitöltés során a megfelelőt aláhúzni!

2. számú melléklet a 216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Nyilatkozat

Név (megnevezés):................................................................................................................................................

Lakhely (székhely): ..............................................................................................................................................

Postai cím, telefonszám:........................................................................................................................................

Statisztikai számjel:...............................................................................................................................................

Adószám: ..............................................................................................................................................................

Adóazonosító jel:...................................................................................................................................................

Alulírott, a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a lakóhelyem (székhelyem) szerinti megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal, illetve az Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatósága a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján kiállított (és a ............................... székhelyű Területi Földhivatalhoz benyújtott) földhasználati lapban foglalt - az általam közölt - adataimat felhasználja.

.................................... 2001. .................................................................

....................................................................

mezőgazdasági termelő aláírása

Tartalomjegyzék