184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Az 1999. évi XLVIII. törvénnyel módosított, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 90. §-ának c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. § (1) A 22. §-ban meghatározott adatszolgáltatásért a tulajdonos és a földhasználó igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(2) A díjfizetés átutalási megbízással, vagy az adatigénylés helye szerint illetékes földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető.

(3) A díj a földhivatalt illeti meg, és azt bevételként kell elszámolni. A díjbevételt elkülönítetten kell nyilvántartani, s elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére irányadó jogszabály előírásait kell alkalmazni.

24. §[23]

25. § (1) A termőföld tulajdonosa (az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója, a vagyonkezelő) és használója kérelmére kiadott másolatokért az alábbi igazgatási szolgáltatási díjakat kell fizetni:

a) a szerződés, bejelentési adatlap, illetve vázlat oldalanként 100 Ft,

b) a teljes földhasználati lap tételenként 50 Ft,

c) a részleges földhasználati lap oldalanként 100 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt igazgatási szolgáltatási díjak az áfa-t nem tartalmazzák.

26. § Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelethez[24]

2. számú melléklet a 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelethez[25]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[2] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[3] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[4] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[5] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[6] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[7] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[8] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[9] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[10] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[11] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[12] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[13] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[14] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[15] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[16] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[17] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[18] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[19] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[20] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[21] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[22] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[23] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[24] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

[25] Hatályon kívül helyezte a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.30.

Tartalomjegyzék