239/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról szóló 99/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról szóló 99/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj azoknak adományozható, akik a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka (színház-, zene-, tánc-, artista-, mozgó- kép-, képző-, ipar-, fotóművészet) területén huzamosabb ideig kiemelkedő művészeti értékeket hoztak létre."

2. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj - a 9. § (2) bekezdés kivételével - azoknak a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díjjal rendelkezőknek adományozható, akik pályájuk során magas szintű igényes teljesítményt nyújtva gyarapították a magyar művészet értékeit."

3. §

Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj azoknak adományozható, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a magyar irodalom területén."

4. §

Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj 2007. március 15-ig adományozható a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díjjal nem rendelkező, de legalább húsz éve a magyar kultúra területén magas szintű művészeti tevékenységet folytató személyeknek is."

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök