277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2002. január 1-jén lép hatályba.[12]

a)[13]

b)[14]

(2) Az R. 6. §-a 2002. március 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. 19. §-ának (4) bekezdése és 3. számú melléklete a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4)[15]

(5)[16]

13. §

(1)[17]

(2) Az R. e rendelet 4. §-ával megállapított 3/A §-ának (1) bekezdését a koncessziós szerződés érvényességi időtartamán belül nem kell alkalmazni a menetrend alapján végzett közforgalmú közúti személyszállítás tekintetében e rendelet hatálybalépését megelőzően-a külön jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően - kiírt koncessziós pályázat nyertesére, illetőleg alapított koncessziós társaságra.[18]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése ab) pontja. Hatálytalan 2007.04.05.

[12] A felvezető szöveget módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/A. §-a és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1011. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék