2/2001. (II. 9.) KöM rendelet

az Aggteleki Nemzeti Park bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom és az Aggteleki Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezés módosításáról szóló 1/1990. (VI. 13.) KöM rendelettel, valamint az Aggteleki Nemzeti Park bővítéséről szóló 11/1997. (III. 26.) KTM rendelettel módosított, az Aggteleki Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezéssel létesített Aggteleki Nemzeti Park területéhez csatolom a Bódvarákó 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, valamint a Tornaszentandrás 073/1, 073/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 87,8 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a terület kiemelkedő jelentőségű növénytani, állattani, geomorfológiai, paleontológiai és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

3. §

A védett terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter