37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 14. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §

(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 1. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az e rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével módosított R. 3. számú mellékletének 13. pontja 2002. január 1. napján lép hatályba, annak rendelkezéseit a hatálybalépést követően létesített vagy átalakított gépjárműfenntartó műhely esetében kell alkalmazni.

(3)[7]

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelethez[8]

2. számú melléklet a 37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelethez[9]

3. számú melléklet a 37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelethez[10]

4. számú melléklet a 37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelethez

"6. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez

A gépjárműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjárművizsgáló berendezések (műszerek)

méréstechnikai követelményei

BerendezésEszközzel mérendő érték, műszaki jellemzőAz alkalmazott mérőeszköz legnagyobb megengedett
hibája(1)
szgktgkszgktgk
görgős fékerőmérőfékerő 0—5kN0—30 kN±2%(2)±2%(2)
pedál és kézierő 0—600 N0—800 N±2%±2%
fékezőnyomás0—10 bar±2,5%
lassulásmérőlassulás 0,5— 9,81m/s2±0,1 m/s2
idő 0—6 sec±0,1 s
pedálerő 0—800 N±20 N
fékezőnyomás 0—10 bar±4%
futómű ellenőrzőkerékösszetartás mm-ben —6 mm—0—+12 mm±0,25 mm
kerékösszetartás fokban —1°—0—+2°±2,5'
kerékdőlés —3°—0—+6°±5'
csapterpesztés —3°—0—+10°±7,5'
utánfutás —3°—0—+10°±7,5'
kanyarodási szögeltérés 0—+10°±15'
hátsó futómű nyomkövetés balra 10 cm—0—jobbra 10 cm±0,25 mm
hátsó futómű ferdesége balra 2°—0—jobbra 2°±5'
elmozdulólapos futómű ellenőrzőoldalkúszás ± 10 m/km±0,2 m/km
lengéscsillapító vizsgálóerőingadozás érzékelő
berendezés:
maradó talperő a statikus terhelés százalékában±3%(100%-ra vonatkozóan)
amplitúdó érzékelő
berendezés:
gerjesztett lengési amplitúdó
0—100 mm
±3%
kerékkiegyensúlyozatlanságmérő leszerelt kerekekhezkiegyensúlyozatlanság
tömege 0—150 gr
0—1500 gr±3 gr±30 gr
kerékkiegyensúlyozatlanság-mérő felszerelt kerekekhezkiegyensúlyozatlanság
tömege 0—150 gr
0—1500 gr±7 gr±70 gr
fényszóró beállítótompított fény lefelé vetítés 10 m távolságra vonatkoztatva0—40 cm±30 mm
tompított fény vízszintes
irányeltérés
±1°
tompított fény vízszintes
szakaszának eltérése a
vízszintestől±3°
BerendezésEszközzel mérendő érték, műszaki jellemzőAz alkalmazott mérőeszköz legnagyobb megengedett
hibája(1)
légfék rendszereket és szerelvényeket vizsgáló berendezésnyomásmérés0—4 bar
0—10 bar
0—16 bar
±0,08 bar
±0,16 bar
±0,25 bar
nyomáskapcsolók0,5—10 bar±0,2 bar
fékfolyadék forráspont ellenőrzőforrási hőmérséklet0—300 °C±2%
szervokormány ellenőrzőkézinyomaték0—60 Nm±2Nm
rendszernyomás0—160 bar
0—10 bar
±5 bar
±0,4 bar
kormányerő és holtjáték mérőerőmérés0—800 N±2%
szögmérés0—50°±1°
gumiabroncs töltő és ellenőrzőnyomásmérés0—4 bar
4—10 bar
10 bar
±0,08 bar
±0,16 bar
±0,25 bar
kipufogógáz elemzőCO mérés
CH mérés
OIML R.99
előírásai szerint
OIML R.99 előírásai szerint
CO2 mérés
dízelfüstölés-mérőabszolút fényelnyelési együttható0 — 5 k±0,05k
reakció idő teljes áramú mérőrendszer
mintavételes mérőrendszer
A üzemmód
B üzemmód
t90<200ms
t90<50ms
90=l±0,1 s
zajszintmérőhangnyomásszint40—120 dBA±,5 dBA
fordulatszámmérő benzinmotorhozfordulatszám300—6000 1/min±3%
előgyújtásszög-mérőgyújtásszög0—60°±2°
zárásszögmérőzárásszög0—100%
0—45°
0—60°
±5%
0—90°
dízel előbefecskendezésszög- és fordulatszámmérőelőbefecskendezési szög0 — 40°±2°
fordulatszám300—6000 l/min±3%
dízel befecskendező próbapadhengerenkénti szállítás0—250 mm3/löket±2,5%
fordulatszám0—300 1/min±3%
dízel befecskendező fúvóka vizsgálóporlasztó nyitónyomás0—600 bar±5 bar
sűrítési csúcsnyomásmérőbenzinmotor4—16 bar±0,8 bar
dízelmotor10—50 bar±2,25 bar
hengertömítettség-mérővizsgálónyomás és vesztesége0—4 bar±0,16 bar
hordozható tüzelőanyag-fogyasztás-mérőátfolyás cm3szgktgk±2%
átfolyási sebesség0—40 1/h0—80 1/h
BerendezésEszközzel mérendő érték, műszaki jellemzőAz alkalmazott mérőeszköz legnagyobb megengedett
hibája(1)
gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztását és teljesítményét mérő görgős próbapadvonóerőszgk0—3kN±2%
tgk0—10 kN
sebességszgk0—180 km/ó±2%
tgk0—100 km/ó
átfolyás cm3±2%
nyomatékkulcsnyomaték0—100 Nm
0—200 Nm
0—500 Nm
±4%
megvilágításmérőmegvilágítás erőssége0—100000 lx±10%
kézi gázszivárgás ellenőrző készülékjelzési határalsó éghetőségi koncentráció legfeljebb5%-a±20%

Megjegyzések:

(1)A %-ban kifejezett legnagyobb megengedett hiba a berendezés felső méréshatárának százalékát jelenti.

(2) A jobb és bal oldal közötti eltérés legfeljebb 2% lehet."

5. számú melléklet a 37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelethez

"7. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez

A gépjárműfenntartó tevékenység során a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelmények ellenőrzésére használt berendezések (műszerek) és a kalibrálás időszakossága

BerendezésKalibrálás időszakossága (hó)
görgős fékerőmérő6
lassulásmérő12
futómű ellenőrző6
elmozdulólapos futómű ellenőrző6
lengéscsillapítás vizsgáló6
kerékkiegyensúlyozatlanság-mérő leszerelt kerekekhez6
kerékkiegyensúlyozatlanság-mérő felszerelt kerekekhez6
légfék rendszereket és szerelvényeket vizsgáló berendezés12
gumiabroncstöltő és ellenőrző12
kipufogógáz elemző6
dízel füstölésmérő6
fordulatszámmérő benzin, illetve dízel motorokhoz12

A vonatkozó törvény által kijelölt berendezések kötelező hitelesítésének időpontjában esedékes kalibrálás során nem kell végrehajtani a hitelesítés alkalmával elvégzett műveleteket."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék