2001. évi LXXXIII. törvény

a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről[1]

A Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeinek figyelembevételével, elősegítve a terrorizmus elleni harcot, valamint a pénzmosás megelőzéséről szóló szabályok szigorítását, az Országgyűlés az alábbi törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

Átmeneti, záró és hatályba léptető rendelkezések

9. § (1) E törvény - a (3) bekezdésében foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy a Pmt. - e törvény 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított - 1. §-a (1) bekezdésének ab) alpontjában foglaltakra és ügyfeleikre az (5) bekezdésben meghatározott külön törvény hatálybalépésének napjáig a Pmt. rendelkezései nem alkalmazhatók.

(2)[10]

(3) E törvény 7. §-a 2002. január 1-jén lép hatályba.

(4)[11]

(5)[12]

10. §[13]

11. §[14]

12. §[15]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. november 27-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXX. törvény 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XV. törvény 18. § c) pontja. Hatálytalan 2003.06.16. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXX. törvény 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXX. törvény 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXX. törvény 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 515. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére