10/2002. (III. 12.) EüM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. §-a (2) és (3) bekezdésében, valamint 247. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

A szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről szóló 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A megerősítetten pozitív személy gondozását

a) abban az esetben, amikor a fertőződés nagy valószínűséggel vérkészítmény útján történt, az Országos Vérellátó Szolgálat Központja, valamint az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet mellékletében meghatározott területileg illetékes regionális vérellátó központ transzfuziológiai szakrendelése mint gondozó;

b) abban az esetben, amikor a fertőződés nagy valószínűséggel szexuális úton történt, az Országos Bőr-, Nemi-kórtani Intézet, illetőleg a lakóhely szerint illetékes bőr- és nemibeteg-gondozó végzi."

2. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A fertőzött személy fertőződési körülményeire vonatkozó epidemiológiai adatokat tartalmazó kérdőívet az őt gondozásba vevő orvos megküldi a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi Osztályának."

3. §

Az R. 10. §-a az alábbi szövegrésszel egészül ki:

"A verifikáló laboratórium vezetője az újonnan verifikált HIV pozitív személyek virológiái vizsgálatának eredményéről az e célra rendszeresített nyomtatványon értesíti a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi Osztályát."

4. §

Az R. melléklete a jelen rendelet melléklete szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 4. §-ában a "megyei (fővárosi) intézete" szövegrész helyébe a "városi, fővárosi kerületi intézete", 8. §-ában "az Országos Epidemiológiai Központ" szövegrész helyébe "a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ",

b) mellékletének I. 7. pontjában "Az Országos Vérellátó Szolgálat HIV Diagnosztikai és Immunológiai Osztálya" szövegrész helyébe "Az Országos Vérellátó Szolgálat Központjának központi laboratóriuma", "az Országos Epidemiológiai Központ Mikrobiológiai Kutató Csoportja" szövegrész helyébe "a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Mikrobiológiai Kutató Csoportja",

c) mellékletének II. pontjában az "Országos Epidemiológiai Központ Mikrobiológiai Kutató Csoportja" szövegrész helyébe a "Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Mikrobiológiai Kutató Csoportja",

d) mellékletének II. pontjában "Az Országos Vérellátó Szolgálat HIV Diagnosztikai és Immunológiai Osztálya" szövegrész helyébe "Az Országos Vérellátó Szolgálat Központjának központi laboratóriuma"

szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 1. § c) pontja,

b) 1.§ d) pontjában a "szigorított őrizetet töltő személyek" szövegrész,

c) 1. § e) pontjában a "nevelőintézetben" szövegrész,

d) melléklete I. 1. pontjának c) pontja, d) pontjának "szigorított őrizetet töltő személyek" szövegrésze, e) pontjának "nevelőintézetben" szövegrésze,

e) melléklete II. 2. pontja a) pontjának "szigorított őrizetet" szövegrésze, b) pontjának "nevelőintézetben" szövegrésze,

hatályát veszti.

Dr. Mikola István s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 10/2002. (III. 12.) EüM rendelethez

[Melléklet az 5/1988. (V. 31.) SZEM rendelethez]

[I.]

(A szűrővizsgálatok elvégzésére a következő laboratóriumok jogosultak:)

"2. A Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ virológiai osztálya, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi és Megyei Intézetei, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának Klinikai és Kísérleti Orvosi Laboratóriumi Intézete:

a) a büntetés-végrehajtási intézetben szabadságvesztését töltő személy,

b) a javítóintézetben elhelyezett fiatal,

c) a szűrővizsgálatra önként jelentkező,

d) a rendelet 6. §-ában megjelölt személy,

e) a kábítószert intravénásán alkalmazó személy

esetében.

3. Az Országos Vérellátó Szolgálat alábbi területi szervei:

3.1. Budai Regionális Vérellátó Központ, Budapest,

3.2. Délpesti Területi Vérellátó, Budapest,

3.3. Bajai Területi Vérellátó, Baja,

3.4. Békéscsabai Területi Vérellátó, Békéscsaba,

3.5. Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Debrecen,

3.6. Egri Területi Vérellátó, Eger,

3.7. Győri Regionális Vérellátó Központ, Győr

3.8. Kecskeméti Területi Vérellátó, Kecskemét,

3.9. Miskolci Területi Vérellátó, Miskolc,

3.10. Nyíregyházi Területi Vérellátó, Nyíregyháza,

3.11. Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs,

3.12. Salgótarjáni Területi Vérellátó, Salgótarján,

3.13. Soproni Területi Vérellátó, Sopron,

3.14. Szegedi Regionális Vérellátó Központ, Szeged,

3.15. Szekszárdi Területi Vérellátó, Szekszárd,

3.16. Szentesi Területi Vérellátó, Szentes,

3.17. Székesfehérvári Területi Vérellátó, Székesfehérvár,

3.18. Szombathelyi Területi Vérellátó, Szombathely,

3.19. Zalaegerszegi Területi Vérellátó, Zalaegerszeg,

3.20. Váci Területi Vérellátó, Vác,

3.21. Veszprémi Regionális Vérellátó Központ, Veszprém:

a) a vérátömlesztésre vagy vérkészítmény előállítására használt véregységek ellenőrző vizsgálata,

b) a szerv (szövet) adományozója, ideértve a holttestből átültetés céljára kivett szerv (szövet) felhasználását is,

c) a fertőzöttek környezetének azok a tagjai, akiknél a fertőződés gyanúja felmerül,

d) a rendelet 6. §-ában megjelölt személy

esetében."

"6. A Magyar Honvédség Központi Honvédkórházának Vérellátó Osztálya: a Magyar Honvédség sor-, szerződéses, tartalékos, hallgatói és hivatásos állománya, valamint közalkalmazottai, illetve a Honvédelmi Minisztérium és a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervek köztisztviselői esetében."

Tartalomjegyzék