20/2002. (III. 14.) FVM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(2) E rendelet 16. §-ának (3) bekezdése, valamint az R. e rendelet 16. §-ának (2) bekezdésével megállapított 4. számú mellékletének 4.2. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) Az R. e rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével megállapított 3. számú mellékletének 2. pontja 2003. január 1. napján lép hatályba.

(4)[17]

(5)[18]

(6) Az R. e rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével megállapított 2. számú mellékletének 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5., 1.2.6., valamint 1.2.10. pontjában az "újonnan épített, újjáépített vagy első alkalommal üzembe helyezett állattartóhely esetében" szövegrész 2013. január 1. napján hatályát veszti.

(7)[19]

(8) Az R. e rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével megállapított 3. számú mellékletének 25. pontja 2007. január 1. napján, 7. pontja pedig 2012. január 1. napján hatályát veszti.

(9) Az R. e rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével megállapított 3. számú melléklete 1. pontjának b) alpontja, 9. pontja, valamint a 11. pontjához tartozó alcímben a "fel nem javított és" szövegrész 2012. január 1. napján hatályát veszti.

Dr. Vonza András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

1.számú melléklet a 20/2002. (III. 14.) FVM rendelethez[20]

2. számú melléklet a 20/2002. (III. 14.) FVM rendelethez[21]

3. számú melléklet a 20/2002. (III. 14.) FVM rendelethez[22]

4. számú melléklet a 20/2002. (III. 14.) FVM rendelethez[23]

5. számú melléklet a 20/2002. (III. 14.) FVM rendelethez[24]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 309. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék