27/2002. (V. 14.) EüM-SZCSM együttes rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 42/1996. (XI. 29.) NM rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőkel rendeljük el:

1. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 42/1996. (XII. 29.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A lakás a felügyeletet gyakorló egészségügyi miniszter vagy szociális és családügyi miniszter előzetes hozzájárulásával akkor idegeníthető el, ha"

(2) Az R. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Önkormányzati tulajdonú és a költségvetési szerv bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jogával terhelt lakás elidegenítéséhez - az (1)-(2) bekezdésekben foglalt rendelkezések figyelembevételével - a felügyeletet gyakorló egészségügyi miniszter vagy szociális és családügyi miniszter előzetes hozzájárulása szükséges."

2. §

Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Az ingatlan értékesítésének ellenértékéből származó bevétel felhasználására a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 8. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak."

3. §

Az R. 2. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A havi lakbér mértéke azonos az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat rendeletében az azonos komfortfokozatú önkormányzati bérlakások bérleti díjaként meghatározott összeg 75%-ával. Amennyiben az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat nem rendelkezik bérlakással, ez esetben a legközelebbi bérlakással rendelkező települési önkormányzat rendeletében foglaltak az irányadóak."

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. §-ban szabályozott lakbér mértékét a bérlővel e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell közölni, és ezt követően 30 nap múlva kerülhet sor az emelt bérleti díj fizetésére.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Dr. Mikola István s. k.,

egészségügyi miniszter

Harrach Péter s. k.,

szociális és családügyi miniszter

Melléklet a 27/2002. (V. 14.) EüM-SZCSM együttes rendelethez

"1. számú melléklet a 42/1996. (XI. 29.) NM rendelethez

A) AzEgészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

Sor-számAz intézmény pontos neveRövidített neveAz intézmény pontos címe
1.Országos Tisztifőorvosi Hivatal1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
2.Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezet-egészségügyi IntézetOKK1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
3.Johan Béla Országos Epidemiológiai KözpontOEK1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
4.Országos Egészségfejlesztési Központ1062 Budapest, Andrássy út 82.
5.Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete1939 Budapest, Váci út 174.
6.ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
7.ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete7601 Pécs, Szabadság u. 7.
8.ÁNTSZ Békés Megyei Intézete5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.
9.ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
10.ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete6726 Szeged, Derkovics fasor 7-11.
11.ÁNTSZ Fejér Megyei Intézete8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.
12.ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete9024 Győr, Jósika u. 16.
13.ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézete4028 Debrecen, Rózsahegyi u. 4.
14.ÁNTSZ Heves Megyei Intézete3301 Eger, Klapka Gy. u. 11.
15.ÁNTSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei intézete5001 Szolnok, Ady Endre út 35.
16.ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézete2800 Tatabánya, Erdész út 5-7.
17.ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézete3101 Salgótarján, Bem út 7-9.
18.ÁNTSZ Pest Megyei Intézete1300 Budapest, Váradi S. u. 15.
19.ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
20.ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete4400 Nyíregyháza, Árok út 41.
21.ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.
22.ÁNTSZ Vas Megyei Intézete9701 Szombathely, Sugár u. 9.
23.ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete8201 Veszprém, József Attila u. 36.
24.ÁNTSZ Zala Megyei Intézete8901 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
25.Állami Szanatórium Sopron9401 Sopron, Várisi u. 2.
26.Állami Szívkórház Balatonfüred8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
27.Egészségügyi Készletgazdálkodási IntézetEKI1037 Budapest, Bécsi út 324/7.
28.Egészségügyi Minisztérium Gazdasági Igazgatósága1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
29.Egészségügyi Minisztérium Orvostechnikai Hivatala1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
30.Egészségügyi Minisztérium Pénzellátási Szervezete1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
31.Egészségügyi Szakképző és Továbbképző IntézetETI1085 Budapest, Horánszky u. 15.
32.EüM Gyógyító Ellátás Információs KözpontjaGYÓGY-INFOK7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
33.Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet1096 Budapest, Haller u. 29.
34.Mátrai Állami Gyógyintézet3233 Mátraháza
35.Országos Alapellátási IntézetOALI1135 Budapest, Szabolcs u. 33-35.
36.Országos Alkohológiai Intézet1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
37.Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet1081 Budapest, Fiumei út 17.
38.Országos Egészségügyi Információs Intézet és KönyvtárMEDINFO1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.
39.Országos Gyógyintézeti KözpontOGYK1113 Budapest, Diószegi u. 64.
40.Országos Gyógyszerészeti Intézet1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
41.Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet1426 Budapest, Amerikai út 57.
42.Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet1529 Budapest, Pihenő út 1.
43.Országos Mentőszolgálat1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77.
44.Országos Onkológiai Intézet1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
45.Országos Orvosi Rehabilitációs IntézetOORI1528 Budapest, Szanatórium u. 2.
46.Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet1281 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
47.Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet1525 Budapest, Frankéi Leó u. 25-29.
48.Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet1047 Budapest, Baross u. 105-107.
49.Országos Sportegészségügyi Intézet1525 Budapest, Alkotás u. 48.
50.Országos Vérellátó Szolgálat1113 Budapest, Karolina u. 19-21
51.Orvos- és Kórháztechnikai IntézetORKI1125 Budapest, Diósárok u. 3.
52.Parádfürdői Állami Kórház3244 Parádfürdő, Kossuth u. 221.
53.Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár1013 Budapest, Apród u. 1-3.
54.Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet1121 Budapest, Mártonhegyi u. 6.
55.Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház Hévízfürdő8380 Hévíz, Dr. Schulhof V. sétány 1.

B) A Szociális és Családügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:[1]

1.Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI)1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
2.Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete2120 Dunakeszi, Fóti u. 55.
3.Reménysugár Habilitációs Intézet1223 Budapest, Kápolna u. 3.
4.Mozgássérültek Állami Intézete1022 Budapest, Marcibányi tér 3.
5.Vakok Állami Intézete1146 Budapest, Hermina út 21.
6.Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézete2170 Aszód, Baross tér 2.
7.Szociális és Családügyi Minisztérium Budapesti Javítóintézete1300 Budapest, Szőlő u. 60.
8.Szociális és Családügyi Minisztérium Debreceni Javítóintézete4032 Debrecen, Böszörményi út 173.
9.Szociális és Családügyi Minisztérium Rákospalotai Javítóintézete1151 Budapest, Pozsony u. 36.
10.Szociális és Családügyi Minisztérium Károlyi István Gyermekközpont2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
11.Szociális és Családügyi Minisztérium Esztergomi Gyermekotthona2501 Esztergom, Budai Nagy A. u. 40.
12.Szociális és Családügyi Minisztérium Kalocsai Gyermekotthona6301 Kalocsa, Szent István u. 16-22.
13.Szociális és Családügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona8901 Zalaegerszeg, Posta u. 144.
14.Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi FőfelügyelőségOMMF1024 Budapest, Margit körút 85."

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2002/78. száma. Megjelent 2002.05.31.

Tartalomjegyzék