2002. évi XXXIII. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a családi pótlék havi összegének - az 5. §-sal megállapított Cst: 11. §-ának (1) bekezdése szerinti - emelése 2002. szeptember 1-jétol illeti meg a nevelési ellátásra jogosultat.

(2) E törvény 7-9. §-ai, továbbá 10. §-ának (4) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.

(3) Annak a jogosultnak, akinek e törvény hatálybalépését megelőző napon iskoláztatási támogatást folyósítottak, az ellátást - a feltételek fennállása esetén - a hatálybalépést követően családi pótlékként kell továbbfolyósítani.

(4) Az után a gyermek után, aki 2002. január 1-je és 2002. december 31-e közötti időtartam alatt töltötte be a 20. életévét és a Cst.-ben foglalt feltételeknek egyebekben megfelel, visszamenőleges hatállyal családi pótlékot kell megállapítani. Ezt a rendelkezést értelemszerűen a Cst. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt saját jogon ellátásra jogosult személyre is alkalmazni kell.

(5) Ahol jogszabály nevelési ellátást említ, azon családi pótlékot kell érteni.

(6)[11]

(7)[12]

(8)[13]

(9)[14]

11. §[15]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. október 29-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 554. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXVI. törvény 107. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére