2002. évi XLVII. törvény

a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról[1]

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény 4. §-ában foglaltakra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet[6]

VI. Fejezet[7]

VII. Fejezet[8]

VIII. Fejezet[9]

IX. Fejezet[10]

X. Fejezet[11]

XI. Fejezet[12]

XII. Fejezet[13]

XIII. Fejezet[14]

XIV. Fejezet[15]

XV. Fejezet[16]

XVI. Fejezet[17]

XVII. Fejezet[18]

XVIII. Fejezet[19]

XIX. Fejezet[20]

XX. Fejezet[21]

XXI Fejezet[22]

XXII. Fejezet[23]

XXIII. Fejezet[24]

XXIV. Fejezet[25]

XXV. Fejezet[26]

XXVI. Fejezet

Egyéb törvények módosítása

55. § Ahol

a)[27]

b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és más jogszabály Országos Munkaügyi Tanácsot említ, azon az Országos Érdekegyeztető Tanácsot

kell érteni.

XXVII. Fejezet

Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[28]

(3)[29]

(7) bekezdésében meghatározott Országos Szakképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) jogutódja a Fejlesztési és Képzési Tanácsnak. A Tanácsot legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 40 napon belül kell megalakítani.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. november 26-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 564. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi LXXXVI. törvény 21. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

Tartalomjegyzék