19/2003. (VI. 24.) IM rendelet

az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 13. §-ának (7) bekezdésében és 135. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §

(1)[2] A kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselővel vagy kormányzati ügykezelővel írásban közli az igazságügyi alkalmazott munkakörének a munkavégzés jellegére utaló elnevezését és a munkakör ellátásához szükséges képesítési feltételeket, ideértve a pártfogó felügyelői munkáról és az igazságügyi ismereteiről is számot adó ügyviteli vizsga letételének a kötelezettségét.

(2)[3]

3. §

(1)[4]

(2)[5] A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szerinti közvetítői tevékenységet az a pártfogó felügyelő láthat el, aki a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben a pártfogó felügyelők számára meghatározott képesítési követelményeknek megfelel és[6]

a)[7] továbbképzési, illetve szakvizsgarendszerben akkreditált, vagy nemzetközi mediációs szervezet legalább kétszer 30 órás, tematikájában egymásra épülő, mediációs tárgyú elméleti és gyakorlati képzésében vett részt, vagy

b)[8] magyar vagy külföldi egyetemi, főiskolai alap- vagy posztgraduális képzésben közvetítő (mediátor) képesítést szerzett,

és részt vett az Igazságügyi Hivatalnak pártfogó felügyelői feladatokat ellátó szervezeti egysége által szervezett, legalább 90 órás belső képzésben, továbbá folyamatosan részt vesz mentori tevékenységben, mediációs tárgyú továbbképzéseken, szupervízión, esetmegbeszélésen.[9]

(3)[10]

(4)[11]

4. §[12]

5. §[13]

6. §[14]

7. §[15]

8. §[16]

9. §[17]

10. §[18]

11. §[19]

12. §[20]

13. §[21]

14. §[22]

14/A. §[23][24]

14/B. §[25][26]

14/C. §[27][28]

15. §[29]

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

1. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez[30]

2. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez[31]

3. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez[32]

4. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez[33]

5. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez[34]

6. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez[35]

7. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez[36]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[2] Módosította a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[5] Beiktatta az 1/2007. (I. 25.) IRM rendelet 25. § -a. Hatályos 2007.01.30.

[6] A nyitó szövegrészt módosította a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2015.04.15.

[7] Megállapította az 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 7. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[8] Módosította a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[9] A záró szövegrészt módosította a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2015.04.15.

[10] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[23] Beiktatta a 40/2003. (XII. 19.) IM rendelet 1. § - a. Hatályos 2004.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[25] Beiktatta a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 29. § -a. Hatályos 2006.03.28.

[26] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[27] Beiktatta a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 29. § -a. Hatályos 2006.03.28.

[28] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

Tartalomjegyzék