248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny:) 101. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 25. §-ának (6) bekezdése 2004. november 1-jén lép hatályba.

(3) A TnyR. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2003. december 31-ét követő időponttól megállapításra (megszüntetésre) kerülő ellátásokra, illetőleg követelésekre, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatásra kell alkalmazni.

(4) A TnyR. 72/B. §-ának - e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével megállapított - (13) bekezdésében foglalt rendelkezést az e rendelet hatálybalépését követően beadott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(5) Az R. 36/A. §-ának - e rendelet 24. §-ával megállapított - (1) bekezdése alapján 2004. április 30-ig hivatalból felül kell vizsgálni azokat a határozatokat, amelyekben a baleseti járadék összege 2002. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időponttól, állapotváltozás miatt került módosításra. A baleseti járadék összege a felülvizsgálat eredményeként nem csökkenhető. A jogosultat az esetleges emelés összege a felülvizsgált határozatban meghatározott időponttól, visszamenőleg illeti meg.

(6)[25] Az özvegyi nyugdíjak 2004. november 1-jén történő emelését határozat meghozatala nélkül, és - amennyiben a Tny. 62. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 2004 novemberében sor kerül a nyugellátások kiegészítő emelésére - a november havi kiegészítő emeléssel növelt nyugdíj összegére kell végrehajtani.

(7)[26]

(8)[27]

(9)[28]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelethez[29]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 784. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék