254/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivataláról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) bekezdésében és a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a pártfogó felügyelői és a jogi segítségnyújtó tevékenységgel kapcsolatos egységes szakmai irányítás megteremtése érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 72/2003. (V. 28.) Korm. rendelettel létrehozott Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala elnevezése Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) elnevezésre változik.

(2) A Hivatalt az igazságügy-miniszter irányítja és gyakorolja a szakmai felügyeletét.

(3) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, költségvetése az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében önálló címként szerepel.

(4) A Hivatal feladatait a központi és a területi szervezeti egységei útján látja el. A Hivatal területi szervezeti egységeiként működnek a megyei (fővárosi) hivatalok, amelyek költségvetését a Hivatal költségvetése tartalmazza.

(5) A Hivatal székhelye Budapest.

2. §

Az igazságügy-miniszter az 1. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében

a) kiadja a Hivatal alapító okiratát,

b) gyakorolja a Hivatal főigazgatója és gazdasági vezetője felett a munkáltatói jogkört,

c) jóváhagyja a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát,

d) jóváhagyja a Hivatal éves munkatervét, költségvetését és beszámolóját,

e) ellenőrzi és beszámoltatja a Hivatal főigazgatóját.

3. §

(1) A Hivatal vezetője a főigazgató.

(2) A főigazgató munkáltatói jogkört gyakorol a központi szervezeti egységben működő alkalmazottak felett, valamint kinevezi, felmenti a megyei (fővárosi) hivatalok alkalmazottait és felettük fegyelmi jogkört gyakorol.

(3) A megyei hivatal igazgatója - a kinevezés, a felmentés és a fegyelmi jogkör kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogkört a megyei (fővárosi) hivatal alkalmazottai felett.

4. §

(1) A Hivatal központi szervezeti egysége és a megyei (fővárosi) hivatalok a pártfogó felügyelői és a jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egységekre tagolódnak. A feladatok ellátásához szükséges személyi és dologi feltételeket a Hivatal biztosítja; a működtetési feladatok ellátásában résztvevő alkalmazottak beosztásra kerülhetnek a szervezeti egységekhez vagy közvetlenül a főigazgatónak, illetve a megyei (fővárosi) hivatal igazgatójának az irányítása alatt működnek.

(2) A Hivatal központi szervezeti egysége a pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatban

a) ellátja a pártfogó felügyelői tevékenységről szóló jogszabályokban az igazságügy-miniszter feladatkörébe utalt feladatokat,

b) szakmai irányítást gyakorol a megyei (fővárosi) hivatalok pártfogó felügyelői feladatokat ellátó szervezeti egységei, valamint a pártfogó felügyelők felett,

c) szervezi a pártfogó felügyelők képzését és továbbképzését,

d) kialakítja és fejleszti a pártfogó felügyelők, az igazságszolgáltatási szervek, az ügyészség, a hatóságok, a társadalmi szervezetek és egyéb intézmények közötti együttműködést.

(3) A Hivatal központi szervezeti egysége a jogi segítségnyújtó feladatokkal kapcsolatban

a) elbírálja a jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmeket,

b) névjegyzéket vezet a jogi segítőkről és velük a jogi szolgáltatások nyújtására szolgáltatási szerződést köt,

c) a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató tevékenységet lát el,

d) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a megyei (fővárosi) hivatalok jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egységei felett,

e) szervezi a jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egységekben dolgozók képzését és továbbképzését.

5. §

(1) A Hivatal területi szervezeti egységeiként a rendelet mellékletében meghatározott székhellyel és illetékességi területtel megyei (fővárosi) hivatalok működnek.

(2) A megyei (fővárosi) hivatal pártfogó felügyelői feladatokat ellátó szervezeti egysége

a) végzi a pártfogó felügyelői tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott feladatokat,

b) pártfogó felügyelői foglalkoztatókat, szállásokat és irodákat működtet.

(3) A megyei (fővárosi) hivatal jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egysége

a) végzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat, valamint a jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén közvetlen segítséget nyújt a hozzá forduló ügyfeleknek,

b) a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató tevékenységet lát el.

6. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ahol jogszabály Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatalát említ, azon a továbbiakban az e rendelet szerinti Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatalát kell érteni.

(3) A megyei (fővárosi) hivataloknak a jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egységei 2004. április 1-jén kezdik meg működésüket.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala létrehozásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 72/2003. (V. 28.) Korm. rendelet a hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A miniszter irányítja és felügyeli az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatalát.

(3) A miniszter ellátja a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos jogalkotási és jogszabály-előkészítési feladatokat, összehangolja a kormányzati szervek pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatait.

(4) A miniszter ellátja a jogi segítségnyújtással kapcsolatos jogalkotási és jogszabály-előkészítési feladatokat, gondoskodik a "Jogi segítségnyújtás" elnevezésű fejezeti kezelésű célelőirányzat terhére történő kifizetésekről, valamint a ki- és befizetések nyilvántartásáról."

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 254/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatalának területi szervei

1. Fővárosi Hivatal

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: Budapest

2. Baranya Megyei Hivatal

Székhely: Pécs

Illetékességi terület: Baranya megye

3. Bács-Kiskun Megyei Hivatal

Székhely: Kecskemét

Illetékességi terület: Bács-Kiskun megye

4. Békés Megyei Hivatal

Székhely: Békéscsaba

Illetékességi terület: Békés megye

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hivatal

Székhely: Miskolc

Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

6. Csongrád Megyei Hivatal

Székhely: Szeged

Illetékességi terület: Csongrád megye

7. Fejér Megyei Hivatal

Székhely: Székesfehérvár

Illetékességi terület: Fejér megye

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Hivatal

Székhely: Győr

Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron megye

9. Hajdú-Bihar Megyei Hivatal

Székhely: Debrecen

Illetékességi terület: Hajdú-Bihar megye

10. Heves Megyei Hivatal

Székhely: Eger

Illetékességi terület: Heves megye

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hivatal

Székhely: Szolnok

Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok megye

12. Komárom-Esztergom Megyei Hivatal

Székhely: Tatabánya

Illetékességi terület: Komárom-Esztergom megye

13. Nógrád Megyei Hivatal

Székhely: Salgótarján

Illetékességi terület: Nógrád megye

14. Pest Megyei Hivatal

Székhely: Budapest

Illetékességi terület: Pest megye

15. Somogy Megyei Hivatal

Székhely: Kaposvár

Illetékességi terület: Somogy megye

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hivatal

Székhely: Nyíregyháza

Illetékességi terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

17. Tolna Megyei Hivatal

Székhely: Szekszárd

Illetékességi terület: Tolna megye

18. Vas Megyei Hivatal

Székhely: Szombathely

Illetékességi terület: Vas megye

19. Veszprém Megyei Hivatal

Székhely: Veszprém

Illetékességi terület: Veszprém megye

20. Zala Megyei Hivatal

Székhely: Zalaegerszeg

Illetékességi terület: Zala megye

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére