2003. évi XXXIX. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31][32]

31. §[33]

32. §[34]

33. §[35]

34. §[36]

35. §[37]

36. §[38]

37. §[39]

38. §[40]

39. §[41]

40. §[42]

41. §[43]

42. §[44]

43. §[45]

44. §[46]

Hatálybalépés

45. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2)[47]

Átmeneti rendelkezések

46. §[48]

47. §[49]

48. §[50]

49. § A Hpt. - e törvény 34-41. §-ával beiktatott - 185/A-185/H. §-ában foglalt rendelkezések először a 2004. május 5-e után indított végelszámolásra vagy felszámolásra irányuló eljárás esetén alkalmazandók.

50. § (1) E törvény 52. §-ának (1) és (4) bekezdésének rendelkezéseit az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követően megkötött lakáselőtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

(2) E törvény 52. §-ának (2) bekezdését az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott lakáskölcsön vonatkozásában, ha a kiutalási időszak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napját követő időszakra esik. A lakáselőtakarékossági támogatás azonban e szerződések esetében is csak a Magyar Köztársaság területén megvalósuló lakáscél esetén használható fel.

51. §[51]

52. §[52]

53. §[53]

54. §[54]

55. §[55] (1)[56]

(2)[57]

(3)[58] A 2003. július 1. napja előtt keletkezett fogyasztásiadó-kötelezettséget az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint kell teljesíteni.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2003. évi XXXIX. tőrvényhez[59]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi LXXXIV. törvény 97. § d) pontja. Hatálytalan 2004.10.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi LXXXIV. törvény 97. § d) pontja. Hatálytalan 2004.10.07.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi LXXXIV. törvény 97. § d) pontja. Hatálytalan 2004.10.07.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LI. törvény 83. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.10.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi LXXXIV. törvény 97. § d) pontja. Hatálytalan 2004.10.07.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi LXXXIV. törvény 97. § d) pontja. Hatálytalan 2004.10.07.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi X. törvény 112. § v) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi X. törvény 112. § v) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 597. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék