43/2003. (XII. 20.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell; a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a végrehajtóhoz 2003. január 1. napja és december 31. napja között érkezett ügyben (a továbbiakban: 2003. évben érkezett ügy) az 5. §-ban foglalt eltérésekkel kell eljárni.

(3)[4]

5. §

(1) A 2003. évben érkezett ügyben felszámított, adózási szempontból elszámolt és 2004. január 1. napját megelőző teljesítési időponttal leszámlázott díjra felszámított általános forgalmi adó összegét - ha a díj 2003. folyamán még nem térült meg - a végrehajtást kérő követeléséhez hozzá kell számítani. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a díjról számlát helyettesítő okmányt állítottak ki.

(2) A 2003. évben érkezett ügyben 2003. december 31. napját követően elkészített díjjegyzékben a végrehajtó az (1) bekezdés szerinti díjak közül a munkadíjra, a jutalékra, a költségátalányra (ideértve az utazási költségátalányt is) felszámított általános forgalmi adó összegét nem tünteti fel.

(3) A 2003. évben érkezett ügyben a végrehajtást kérő, vagy költségmentesség esetén a bírósági gazdasági hivatal által befizetett és leszámlázott (vagy számlát helyettesítő okmánnyal bizonylatolt) előlegeket 2003. december 31. napját követően is a 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti összegben kell behajtani és az előlegező részére visszafizetni. Ha 2003. december 31. napját követően a végrehajtást kérő, illetve a bírósági gazdasági hivatal az előlegen felül további, vagy még meg nem térült költséget köteles fizetni a végrehajtónak, úgy arra általános forgalmi adó - kivéve a készkiadásokra eső általános forgalmi adót - már nem kerül felszámításra.

(4)[5]

(5)[6]

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére