Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

43/2003. (XII. 20.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell; a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a végrehajtóhoz 2003. január 1. napja és december 31. napja között érkezett ügyben (a továbbiakban: 2003. évben érkezett ügy) az 5. §-ban foglalt eltérésekkel kell eljárni.

(3)[4]

5. §

(1) A 2003. évben érkezett ügyben felszámított, adózási szempontból elszámolt és 2004. január 1. napját megelőző teljesítési időponttal leszámlázott díjra felszámított általános forgalmi adó összegét - ha a díj 2003. folyamán még nem térült meg - a végrehajtást kérő követeléséhez hozzá kell számítani. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a díjról számlát helyettesítő okmányt állítottak ki.

(2) A 2003. évben érkezett ügyben 2003. december 31. napját követően elkészített díjjegyzékben a végrehajtó az (1) bekezdés szerinti díjak közül a munkadíjra, a jutalékra, a költségátalányra (ideértve az utazási költségátalányt is) felszámított általános forgalmi adó összegét nem tünteti fel.

(3) A 2003. évben érkezett ügyben a végrehajtást kérő, vagy költségmentesség esetén a bírósági gazdasági hivatal által befizetett és leszámlázott (vagy számlát helyettesítő okmánnyal bizonylatolt) előlegeket 2003. december 31. napját követően is a 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 2003. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti összegben kell behajtani és az előlegező részére visszafizetni. Ha 2003. december 31. napját követően a végrehajtást kérő, illetve a bírósági gazdasági hivatal az előlegen felül további, vagy még meg nem térült költséget köteles fizetni a végrehajtónak, úgy arra általános forgalmi adó - kivéve a készkiadásokra eső általános forgalmi adót - már nem kerül felszámításra.

(4)[5]

(5)[6]

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 59. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.