2003. évi LV. törvény

a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról[1]

A beruházás meghatározása

1. §[2]

Az állami támogatás összege

2. §[3]

Az állami támogatás igénybevételének feltétele

3. §[4]

Előirányzat az állami támogatás fedezetére

4. §[5]

A támogatási szerződés

5. §[6]

A támogatás felfüggesztése

6. §[7]

7. §[8][9]

8. §[10]

9. §[11]

10. §[12]

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Ptk. e törvény 9. §-ával megállapított 28. § (2) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépést követő kötelezettségvállalásokra kell alkalmazni.

(3)[13]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.07.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.07.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.07.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.07.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLXXXIII. törvény 86. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[9] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 608. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 608. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 608. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.07.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXVII. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.07.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére