79/2003. (VI. 6.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §

(1) Ez a rendelet - az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével - a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba. Rendelkezéseit - a (3)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a hatálybalépést követően benyújtott kölcsönkérelmekre kell alkalmazni. Az (5) bekezdés a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kölcsönkérelemnek az minősül, amelyhez az igénylő csatolta legalább

a) használt lakás, valamint használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása esetén a földhivatalhoz igazoltan benyújtott adásvételi szerződést,

b) használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás megvásárlása esetén az ügyvéd által ellenjegyzett szerződést,

c) lakásépítés, -bővítés esetén a jogerős építési engedélyt,

és a hitelintézet szabályzata alapján a kölcsönkérelmet befogadta.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kölcsönkérelmek alapján folyósított kölcsönök futamidejének első 5 évében a rendelet jelen módosítás hatálybalépése előtt érvényes rendelkezései az irányadóak mind az adósok által fizetendő díjak, mind pedig az állami támogatás mértéke tekintetében. A támogatás további időszakára az adósok által fizetendő díjak tekintetében az R. 12. §-ának új (1) bekezdés gb) pontjában meghatározott rendelkezéseket, az állami támogatás tekintetében pedig az R. 12. §-ának új (3) bekezdésében-a használt lakásra vonatkozó - illetve (4) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kölcsönkérelmek esetén az e rendelet hatálybalépéséig még meg nem vásárolt követelés, illetve önálló jelzálogjog költségtérítésére az R. 12. §-ának e rendelet hatálybalépéséig érvényes (6) bekezdését oly módon kell alkalmazni, hogy a költségtérítés mértéke a tőketartozás 0,5%-a.

(5)[14]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 861. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.