177/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről szóló 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a Nemzeti Egészségügyi Tanács jelenlegi tagjainak megbízatása esetében is alkalmazni kell.

(2)[2]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 676. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 676. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.