Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

27/2004. (III. 4.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatokról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 45. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az e rendeletben meghatározott feladatait az e rendeletben kijelölt szervezetek (a továbbiakban: delegált feladatokat ellátó szervezetek) útján látja el.

(2) E rendelet hatálya az MVH-ra és a delegált feladatot ellátó szervezetekre terjed ki.

2. §

Az MVH az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetre delegálja:

a) a szőlőtermelésből való végleges kivonás támogatásával, valamint

b) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat.

3. §

Az MVH az Állami Erdészeti Szolgálatra delegálja az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott mezőgazdasági területek erdősítését szolgáló intézkedés végrehajtása tekintetében a pályázatok előkészítésével, kezelésével, a szerződéskötésekkel és módosításokkal, továbbá egyes, a támogatások éves igénylésével, valamint az ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos feladatokat.

4. §

Az MVH az Országos Borminősítő Intézetre delegálja:

a) a szőlőmust sűrítmény felhasználás támogatásával kapcsolatos, a feldolgozási időszak befejezése előtti, valamint

b) a magántárolás támogatásával kapcsolatos, a tárolási időszak befejezése előtti helyszíni ellenőrzési feladatokat.

5. §

Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetre delegálja a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.

6. §

A 2-6. §-ban meghatározott feladatok ellátására az MVH és a delegált feladatot ellátó szervezetek delegálási szerződést kötnek, legkésőbb 2004. március 15-ig. A delegált feladatot ellátó szervezetek az MVH nevében járnak el. A delegált feladatot ellátó szervezetek delegált feladatokat a közösségi és nemzeti jogszabályoknak, valamint a delegálási szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően kötelesek ellátni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter