2004. évi XLVIII. törvény

a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról[1]

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

137. § (1) E törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[6]

(3) E törvény 29. §-ának (4) bekezdésével megállapított

a) Jht. 14. §-ának (4) bekezdése 2005. július 1-jén lép hatályba, a rendelkezésben foglalt előírásokat legkésőbb 2006. január 1-jétől kell alkalmazni,

b) Jht. 14. §-ának (6) bekezdése 2004. július 1-jén lép hatályba.

(4)[7]

(5) Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 32-35. §-ai, 38-39. §-ai e törvény hatálybalépésének napján lépnek hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától keletkezett fizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell.

(6)[8]

Átmeneti rendelkezések

138. § (1) Az Országos Betétbiztosítási Alapnak a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő kártalanítási eljárása esetében a betétek befagyásának napján hatályos jogszabályokban előírt feltételek az irányadók.

(2) A Tpt. - e törvény 57. §-ának (1) bekezdésével módosított - 384. §-ának (2) bekezdését a 2004. július 1-jétől kezdődő időszaktól kell alkalmazni.

(3) E törvény 146. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától keletkezett fizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell.

(4)[9]

139. §[10]

140. §[11]

141. §[12]

142. §[13]

143. §[14]

144. § (1)[15]

(2)[16]

(3)[17]

(4)[18]

(5) A (2) bekezdésben foglaltakat 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

145. §[19]

146. §[20]

147. §[21]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2004. évi XLVIII. törvényhez[22]

2. számú melléklet a 2004. évi XLVIII. törvényhez[23]

3. számú melléklet a 2004. évi XLVIII. törvényhez[24]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. május 24-i ülésnapján fogadta el.

[2] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XLV. törvény 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.05.10.

[10] A §-t és a megelőző címet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] A §-t és a megelőző címet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 688. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék