25/2005. (X. 18.) KvVM rendelet

az egyes munkaköri megnevezésekről

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban,

b) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségen, -

c) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóságon,

d) az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (a továbbiakban b), c), d) együtt: a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő központi költségvetési szervek),

e) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeken és a nemzeti park igazgatóságokon (a továbbiakban: területi szervek) foglalkoztatott köztisztviselőkre.

2. §

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója - amennyiben iskolai végzettsége, tevékenységének és szervezeti egységben betöltött munkakörének jellege azt indokolja

a) a Minisztérium köztisztviselője részére az 1. mellékletben,

b) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő központi költségvetési szervek köztisztviselője részére a 2. mellékletben,

c) a területi szervek köztisztviselője részére a 3. mellékletben feltüntetett munkaköri megnevezés használatát engedélyezheti.

(2) A mellékletekben foglalt munkaköri megnevezés használata a munkakör jellegére vagy szakképzettségre, illetve végzettségre utaló előtaggal is engedélyezhető.

(3) A legalább főosztályvezetői (főosztályvezetőhelyettesi) megbízással rendelkező köztisztviselő számára engedélyezhető az adott szervezeti egység elnevezésére utalással a "vezetője" ("vezető-helyettese") munkaköri megnevezés használata is.

(4) A rendelet alapján meghatározott munkaköri megnevezéseket a munkaköri leírásban és a személyzeti-munkaügyi nyilvántartásban rögzíteni kell.

3. §

A köztisztviselő tevékenysége jellegének, szervezeti egységének vagy munkakörének változása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaköri megnevezés használatát módosíthatja vagy visszavonhatja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az egyes munkaköri megnevezésekről szóló 11/2001. (V. 2.) KöM rendelet hatályát veszti.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet a 25/2005. (X. 18.) KvVM rendelethez

Az 1. § a) pontjában foglalt szerveknél engedélyezhető munkaköri megnevezések

1. Vezetői megbízás esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

Munkaköri megnevezésEngedélyezéshez szükséges vezetői megbízás legalsó szintje
1KabinetfőnökFőosztályvezető
2Helyettes kabinetfőnökFőosztályvezető-helyettes
3.SajtófőnökFőosztályvezető-helyettes
4.FőcsoportfőnökFőosztályvezető
5.Igazgató (a tevékenység jellegére utaló előtaggal)Főosztályvezető

2. Felsőfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

- személyi titkár

- vezető jogtanácsos

- jogtanácsos

- jogi előadó

- jogszabály-előkészítő

- főrevizor

- revizor

- szakreferens (legalább 10 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén; a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- referens (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- informatikus

- informatikai rendszergazda

3. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

- titkárnő

- informatikai asszisztens

- gyakornok (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- előadó (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- főelőadó (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- főmunkatárs (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

2. melléklet a 25/2005. (X. 18.) KvVM rendelethez

Az 1. § b), c) és d) pontjában foglalt szerveknél engedélyezhető munkaköri megnevezések

1. Vezetői megbízás esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

Munkaköri megnevezésEngedélyezéshez szükséges vezetői megbízás legalsó szintje
1.FőigazgatóFőosztályvezető
2.Főigazgató-helyettesFőosztályvezető
3.ElnökFőosztályvezető
4.Gazdasági vezetőFőosztályvezető
5.IrodavezetőFőosztályvezető
6.TitkárságvezetőFőosztályvezető

2. Felsőfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

- belső ellenőr

- közgazdasági referens

- országos környezetvédelmi főfelügyelő (legalább 15 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén)

- országos természetvédelmi főfelügyelő (legalább 15 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén)

- országos vízügyi főfelügyelő (legalább 15 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén)

- országos környezetvédelmi szakfelügyelő (legalább 10 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén)

- országos természetvédelmi szakfelügyelő (legalább 10 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén)

- országos vízügyi szakfelügyelő (legalább 10 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén)

- szakreferens (legalább 10 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén; a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- referens (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- informatikus

- informatikai rendszergazda

3. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

- titkárnő

- informatikai asszisztens

- gyakornok (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- előadó (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- főelőadó (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- főmunkatárs (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

3. melléklet a 25/2005. (X. 18.) KvVM rendelethez

Az 1. § e) pontjában foglalt szerveknél engedélyezhető munkaköri megnevezések

1. Vezetői megbízás esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

Munkaköri megnevezésEngedélyezéshez szükséges vezetői megbízás legalsó szintje
1.IgazgatóFőosztályvezető
2.Igazgató-helyettes (a tevékenység jellegére utaló előtaggal)Főosztályvezető-helyettes
3LaboratóriumvezetőOsztályvezető
4.TitkárságvezetőOsztályvezető

2. Felsőfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

- jogtanácsos

- jogi előadó

- analitikus

- belső ellenőr

- szakreferens (legalább 10 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő esetén; a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- referens (a szakterület, munkakör jellegére utaló előtaggal)

- elemző

- biológus

- hatósági ügyintéző

- pénzügyi és számviteli ügyintéző

- csoportvezető

- informatikus

- informatikai rendszergazda

3. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhető munkaköri megnevezések

- titkárnő

- informatikai asszisztens

- technikus

- laboráns

- mérés-előkészítő

- pénzügyi és számviteli előadó

- ügyfélszolgálati előadó

- adminisztrátor

A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjainak munkaköri megnevezéseit a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet állapítja meg.

Tartalomjegyzék