26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az oktatási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1]

(2) E rendelet 3-4. számú mellékleteiként kiadom a rendelet hatálya alá tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények jegyzékét. A 3. számú mellékletben felsorolt intézmények kizárólag a 4. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak.

(3) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján 2008. december 31-ig érvényes.

2. §

(1)[2] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

Dr. Kolber István s. k.,

a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter

1. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez[7]

2. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez[8]

3. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére (vizsgáztatásra) feljogosított intézmények jegyzéke

[9]
SorszámIntézmény megnevezése és címe
1.Andrássy Gyula Műszaki Középiskola 3530 Miskolc, Nagy Kálmán u. 10.
2.Békéscsabai Regionális Munkaerő fejlesztő és Képző Központ 5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1., Pf. 29
3.Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ 1097 Budapest, Gyáli u. 33-35.
4.Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9., 1521 Budapest
5.Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
6.Budapesti Műszaki Főiskola 1034 Budapest, Doberdó u. 6.
7.Cultrade Tanfolyamszervezési és Kereskedelmi Szolgáltató Iroda 1065 Budapest, Hajós u. 31.
8.Debreceni Egyetem ATC Felnőttképzési és Távoktatási Központ 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
9.Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
10.Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Budapest VI., Weiner Leó u. 4., 1391 Budapest, Pf. 203
11.Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ 3518 Miskolc, Erenyő u. 1., 3510 Miskolc, Pf. 560
12.FÜTI Omega Kiadmányozási és Oktatási Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15., 1701 Budapest, Pf. 105
13.Kecskeméti Regionális Munkaerő fejlesztő és Képző Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
14.Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 4400 Nyíregyháza, Széchenyi I. u. 13.
15.Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 7634 Pécs, Bázis út 10., 7614 Pécs, Pf. 90
16.Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2.
17.Rendőrtiszti Főiskola 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
18.RND Stúdió Oktatási, Kereskedelmi és Ügynöki Bt. 1074 Budapest, Vörösmarty M. u. 12/B
19.SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. 1135 Budapest, Mór u. 2-4., 1394 Budapest, Pf. 397
20.Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1., 9007 Győr, Pf. 701
21.Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ 8002 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123., Pf. 8
22.Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar 1146 Budapest, Thököly út 74.
23.Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ Szombathely, Akacs M. u. 1-3., 9701 Szombathely, Pf. 190
24.OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Tanács u. 9.
25.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

A)[10] 1. A 4. sorszám szerinti intézmény az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi tervezési statisztikai régióban jogosult.

2. A 12. sorszám szerinti intézmény az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi, a nyugat-dunántúli és a dél-alföldi tervezési statisztikai régióban jogosult.

3. A 24. sorszám szerinti intézmény az ingatlanközvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi és az észak-magyarországi tervezési statisztikai régióban jogosult.

4. A 25. sorszám szerinti intézmény az ingatlanközvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére a közép-magyarországi, a közép-dunántúli, a nyugatdunántúli, a dél-dunántúli, az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a dél-alföldi tervezési statisztikai régióban jogosult.

4. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez[11]

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok

OKJ számA szakképesítés megnevezéseA szakmai vizsgáztatásra feljogosított intézmény sorszáma a 3. számú mellékletben
71580101Építési műszaki ellenőr I. (a szakirány megjelölésével)4., 5., 6., 9., 16., 20., 22.
53580103Építési műszaki ellenőr II. (a szakirány megjelölésével)4., 5., 6., 9., 16., 20., 22.
71548301Felvonó- és mozgólépcső-ellenőr10.
34548301Felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelő10.
54789903Ingatlankezelő4., 12., 17., 19., 23.
52343902Ingatlanközvetítő2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12.,
13., 17., 18., 21., 23., 24., 25.
54343902Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő4., 12.
52789903Társasházkezelő1., 3., 4., 12., 13., 14., 15.
, 17., 18., 19., 23.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[2] Módosította a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[7] Módosította a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[8] Módosította a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[9] Módosította a 8/2006. (V. 30.) TNM rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.30.

[10] Beiktatta a 8/2006. (V. 30.) TNM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.05.30.

[11] Megállapította a 8/2006. (V. 30.) TNM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.30.

Tartalomjegyzék