90/2005. (X. 13.) FVM-EüM-GKM együttes rendelet

az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet módosításáról

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §

Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 19. §-ának (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"h) a Bizottság 2005/26/EK irányelve (2005. március 21.) a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer összetevők és anyagok jegyzékének megállapításáról."

2. §

Az R. 4. és 5. számú melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer összetevők és anyagok jegyzékének megállapításáról szóló, 2005. március 21-i 2005/26/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet 4. számú mellékletében a második oszlop fejlécében szereplő mértékegység-meghatározás "(|ig/l) "-re módosul.

(3) Az R. 4. számú mellékletének e rendelet mellékletével megállapított II. fejezete 2007. november 25-én hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. RáczJenő s. k.,

egészségügyi miniszter

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 90/2005. (X. 13.) FVM-EüM-GKM együttes rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklete az "Allergén összetevők" címet megelőzően "I." jelöléssel egészül ki.

2. Az R. 4. számú melléklete az "Allergén összetevők" címet követően a következő felvezető szöveggel egészül ki: "Azon anyagok listája, amelyeket a II. fejezetben foglalt kivételektől eltekintve jelölni kell, amikor hivatkozás történik a 4. számú mellékletre."

3. Az R. 4. számú melléklete a következő II. fejezettel egészül ki.

"II.

Egyes allergén összetevőkből készült termékek, amelyek nem minősülnek allergénnek

ÖsszetevőAz összetevőből készült, ideiglenesen nem jelölésköteles anyag
Glutént tartalmazó gabonafélék- Búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is (*)
- Búzából készült maltodextrin(*)
- Árpából készült glükózszirup
- Gabonafélék, amelyből készült párlatot szeszes italok készítéséhez használják
Tojás- Bor előállításánál használt tojásból előállított lizozim
- Bor és almabor derítésénél használt tojásból előállított albumin
Hal- Aromák és vitaminok hordozóanyagaként használt halenyv
- Sör, bor és almabor derítéséhez használt halenyv és vizahólyag
Szójabab- Finomított szójabab olaj és zsír (
- Szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E 306), természetes D-alfa toko-
ferol, természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol szukcinát
- A szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol észterek
- A szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter
Tej- Tejsavó, amelyből készült párlatot szeszes italok készítéséhez használják
- Laktit
- Bor és almabor derítéséhez használt tejkazein termékek
Diófélék- Diófélék, amelyből készült párlatot szeszes italok készítéséhez használják
- Szeszes italokban aromaként használt mandula, dió
Zeller- Zeller levél- és magolaj
- Zeller mag oleorezin
Mustár- Mustárolaj
- Mustármagolaj
- Mustármag oleorezin

(*) és az abból készült termékek, amennyiben az előállítási eljárás során várhatóan nem növekszik az előállítás alapjául szolgáló termék EFSA által megállapított allergizáló hatásszintje"

4. Az R. 5. számú mellékletének lábjegyzete helyébe a következő rendelkezés lép:

"A táblázat első oszlopában lévő koncentrációkat a közvetlen fogyasztásra szánt vagy a használati utasításnak megfelelően elkészített termékekre kell vonatkoztatni."

Tartalomjegyzék