151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt,

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt.

(2)[1]

(3)[2]

(4)[3] Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. §[4]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[6]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez[8]

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

[9]
ABCD
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedély
Eljáró engedélyező
hatóság
2.hulladéklerakó
telep
Királyszentistván
(hrsz. 017)
egységes környezethasználati engedélyVeszprém Vármegyei
Kormányhivatal
3.építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra,
központi épületre, hulladékválogató csarnokra,
mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra,
utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra
Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal
4.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
5.BekötőútKirályszentistván
- a 7213. sz. úttól a
hulladéklerakó telepre
építési engedélyVeszprém Vármegyei
Kormányhivatal
6.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

[10]
ABCD
1.LétesítményLétesítmény
azonosító adatai
A beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedély
Eljáró engedélyező
hatóság
2.hulladéklerakó
telep
Nyíregyháza
(hrsz. 02350)
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
3.építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra,
központi épületre, hulladékválogató csarnokra,
mechanikai-biológiai hulladékkezelő csarnokra,
utóérlelő csarnokra, komposztáló csarnokra
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Vármegyei
Kormányhivatal
4.bekötőútNyíregyháza - a
Nyíregyházát elkerülő
(épülő)
4. sz. úttól a
hulladéklerakó telepre
vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
5.hulladéklerakó
telep
Kisvárda
(hrsz. 68)
egységes környezethasználati engedély
(módosítás)
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Vármegyei
Kormányhivatal
6.építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra,
hulladékválogató csarnokra, mechanikai-biológiai
hulladékkezelő csarnokra
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.bekötőútKisvárda - a 4108. és
4109. sz. úttól a
hulladéklerakó telepre
építési engedélySzabolcs-Szatmár-
Bereg Vármegyei
Kormányhivatal
9.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
10.hulladéklerakó
telep
Nagyecsed
(hrsz. 188)
egységes környezethasználati engedély
(módosítás)
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatal
11.építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra,
hulladékválogató csarnokra, mechanikai-
biológiai hulladékkezelő csarnokra
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatal
12.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.bekötőútNagyecsed - a
4918. sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre
építési engedélySzabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatal
14.vízjogi engedélyilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság

2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Beiktatta a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01. (A 2. § a) pont a 14. § (2) bekezdését rendelte módosítani. A jogszabálynak nincs 14. §-a, azonban a 4. § (2) bekezdés tartalmazza a módosítani kívánt szövegrészt, így a módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően átvezettük. Érvényessége kétséges.)

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék