Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek."

2. § A 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-3. számú táblázat D:1 mezőjében az "Első fokú" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 1. számú melléklet 1-3. számú táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek."

5. § A 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. számú táblázat D:1 mezőjében az "Első fokú" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 1. számú melléklet 1-2. számú táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

3. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek."

8. § A 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokú" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (2), (3) és (4) bekezdése,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

4. A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

10. § A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

5. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (2b)-(2c), valamint (3) bekezdése,

b) 1/A §-a,

c) 1/B. § (1) bekezdése,

d) 1/C. §-a,

e) 1. számú mellékletében foglalt táblázat D oszlopa,

f) 2. számú melléklete.

6. A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet] Mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró " szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. § (3), (3a) és (4) bekezdése.

7. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

8. A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

9. A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

20. § A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokú engedélyező" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

10. A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

22. § A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

11. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

24. § A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

25. § Hatályát veszti a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. számú melléklete.

12. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

26. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

27. § Hatályát veszti a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

13. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

29. § Hatályát veszti a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

14. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

30. § A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

31. § Hatályát veszti a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D oszlopa,

c) 2. melléklete.

15. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

33. § Hatályát veszti a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet

a) 1. § (5) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

16. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

35. § Hatályát veszti a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (6) és (8) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

17. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

36. § A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

37. § Hatályát veszti a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

18. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

38. § A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

39. § Hatályát veszti a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3/C. § (2) bekezdése,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

e) 2. melléklete.

19. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

40. § A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

41. § Hatályát veszti a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

20. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

42. § A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

43. § Hatályát veszti a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1/A. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

21. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

44. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

45. § Hatályát veszti a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

22. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

46. § A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

47. § Hatályát veszti a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1/B. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

23. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

48. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

49. § Hatályát veszti a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) és (5) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 2/A. § (2) bekezdése,

d) 3. § (1) bekezdése,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat 16-17. sora,

f) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

g) 2. melléklete.

24. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

50. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

51. § Hatályát veszti a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (3), (5) és (6) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

25. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

52. § Hatályát veszti a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (2) és (3) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

26. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

54. § Hatályát veszti a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (3), (5) és (6) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

27. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

55. § A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

56. § Hatályát veszti a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdése,

c) 3. §-a,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

f) 2. melléklete.

28. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

57. § A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

58. § Hatályát veszti a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D oszlopa,

d) 2. melléklete.

29. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

59. § A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

60. § Hatályát veszti a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

30. Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

61. § Hatályát veszti az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 1. § (4) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

c) 1. § (5) bekezdése,

d) 3. §-a.

31. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

62. § Hatályát veszti az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 1. § (5) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

c) 1. § (6) bekezdése,

d) 2. §-a,

e) 5. §-a.

32. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

63. § Hatályát veszti az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdése.

33. A Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

64. § Hatályát veszti a Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 2. § (1) bekezdése.

34. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

65. § A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

66. § Hatályát veszti a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

35. A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet módosítása

67. § A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

68. § Hatályát veszti a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

36. A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

69. § A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet] 2. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

70. § Hatályát veszti a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat C oszlopa,

d) 3. melléklete.

37. A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

71. § A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn - de legfeljebb 25 napon - belül meg kell hozni, a szakhatósági állásfoglalást 10 napon belül ki kell bocsátani."

72. § Hatályát veszti a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése.

38. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

73. § Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

74. § Hatályát veszti a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

c) 2. melléklete.

39. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

75. § A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést 25 napon belül kell meghozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap."

76. § Hatályát veszti a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése,

40. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

77. § Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

78. § Hatályát veszti a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 3. § (1) és (5) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázatok E oszlopa,

d) 2. melléklete.

41. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

79. § A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

80. § Hatályát veszi a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

42. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

81. § A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, "A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése" tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

82. § Hatályát veszti a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 3. § (1) bekezdése,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

e) 2. melléklete.

43. A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

83. § Hatályát veszti a LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 3. §-a.

44. A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

84. § A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a döntést 25 napon belül kell meghozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap."

85. § Hatályát veszti a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 3. §-a.

45. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

86. § A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

87. § Hatályát veszti a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 3. § (1) és (2) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

46. A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

88. § A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

89. § Hatályát veszti a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

47. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

90. § A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

91. § Hatályát veszti a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 4. § (1) és (5) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

48. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

92. § Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

93. § Hatályát veszti a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

49. Az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

94. § Az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként általános építésügyi hatósági ügyekben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatalát jelöli ki, az egyéb ügyekben azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerinti hatóságként jár el."

95. § Hatályát veszti a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (3), (4) és (6) bekezdése,

b) 2. §-a.

50. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

96. § A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

97. § Hatályát veszti a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 4. § (1) és (3) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D oszlopa,

d) 2. melléklete.

51. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

98. § A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet] 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, az ügyintézési határidő tizenöt nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap."

99. § Hatályát veszti a 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 3. § (1) és (4) bekezdése.

52. A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

100. § Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 1. § (4) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

c) 1. § (5) bekezdése,

d) 2. § (1) és (2) bekezdése.

53. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

101. § A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

102. § Hatályát veszti a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (1)-(2) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

54. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete módosítása

103. § A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

104. § Hatályát veszti a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 4. § (1) és (5) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

55. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

105. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

106. § Hatályát veszti a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

56. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

107. § A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

108. § Hatályát veszti a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat 14. sora,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

e) 2. melléklete.

57. A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

109. § A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

110. § Hatályát veszti a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

58. A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

111. § A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

112. § Hatályát veszti a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

e) 2. melléklete.

59. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

113. § A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, amennyiben jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap."

114. § Az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

115. § Hatályát veszti az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 3. § (1) és (4) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

60. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

116. § A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap."

117. § Hatályát veszti az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése.

61. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

118. § A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

119. § Hatályát veszti az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

62. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

120. § A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

121. § Hatályát veszti az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 1. § (4) bekezdés b) pontja,

c) 4. §-a,

d) 6. § (1) bekezdése,

e) 7. §-a,

f) 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora,

g) 2. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

h) 3. melléklete.

63. A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

122. § A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

123. § Hatályát veszti az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 3. § (1) és (3) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

64. A Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

124. § A Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a döntést 15 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap."

125. § Hatályát veszti a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése.

65. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

126. § Hatályát veszti a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 1. § (5) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

c) 1. § (6) bekezdése,

d) 2. §-a.

66. A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

127. § A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

128. § Hatályát veszti a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

67. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

129. § A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

130. § Hatályát veszti az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

68. A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

131. § A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

132. § Hatályát veszti az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

69. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

133. § Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

134. § Hatályát veszti a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

70. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

135. § Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a döntést 15 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap."

136. § Hatályát veszti a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése.

71. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

137. § Hatályát veszti a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 3. §-a.

72. A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

138. § Hatályát veszti a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 1. § (4) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

c) 1. § (5) bekezdése,

d) 3. § (1) és (2) bekezdése.

73. A "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

139. § A "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

140. § Hatályát veszti a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

74. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

141. § A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

142. § Hatályát veszti a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

75. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

143. § Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

144. § Hatályát veszti a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

76. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

145. § A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

146. § Hatályát veszti a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (1) és (2) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

77. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

147. § A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály a fővárosi és megyei kormányhivatalt, vagy annak valamely járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki eljáró hatóságként, a Kormány a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyek tekintetében - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - azt a fővárosi és megyei kormányhivatalt, illetve annak járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki, amelynek vezetője a 2. §-ban meghatározottak szerint az adott megye területén megvalósuló beruházások tekintetében koordinációs feladat- és hatáskörrel rendelkezik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a közigazgatási hatósági ügy tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal több járási hivatala is hatáskörrel rendelkezik, a 2. §-ban meghatározottak szerinti koordinációs feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízott által vezetett kormányhivatal szerinti megye székhelyén működő járási hivatal, a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó beruházások tekintetében az V. Kerületi Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó beruházások tekintetében az Érdi Járási Hivatal jár el.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve azok járási (fővárosi kerületi) hivatalai rendelkeznek hatáskörrel, de az (1) bekezdésben megjelölt fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy annak járási (fővárosi kerületi) hivatala nem rendelkezik hatáskörrel, az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerinti hatóság jár el.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti szabályok alkalmazásával az adott közigazgatási hatósági ügyben az a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy annak járási (fővárosi kerületi) hivatala járna el, amelynek területén az adott beruházás megvalósul, abban az esetben a (3) bekezdés szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal felett az adott közigazgatási hatósági ügy tekintetében felügyeleti jogkört gyakorló szerv által kijelölt hatóság jár el.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti azon közigazgatási hatósági ügyekben, amelyekben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint nem a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy annak valamely járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el, az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyben az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerinti hatóság jár el."

148. § Hatályát veszti a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése.

78. A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

149. § Hatályát veszti a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 1. § (4) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

c) 1. § (5) bekezdése,

d) 3. § (1) és (2) bekezdése.

79. A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

150. § Hatályát veszti a nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 3. § (1) és (3) bekezdése.

80. A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

151. § A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

152. § Hatályát veszti a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 4. § (1) bekezdése,

c) 11. § (1) bekezdése,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

f) 2. melléklete.

81. A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

153. § A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

154. § Hatályát veszti a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

82. A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

155. § A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

156. § Hatályát veszti a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

83. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

157. § A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

158. § Hatályát veszti a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

84. Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

159. § Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

160. § Hatályát veszti a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. § (1) és (2) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

85. Az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

161. § Hatályát veszti az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 3. § (1) és (2) bekezdése.

86. A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

162. § A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

163. § Hatályát veszti a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

87. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

164. § A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

165. § Hatályát veszti a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

88. A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

166. § A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

167. § Hatályát veszti a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

89. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

168. § A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

169. § Hatályát veszti a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. § (1) és (5) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

e) 2. melléklete.

90. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

170. § Hatályát veszti a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 4. § (1) bekezdése.

91. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

171. § A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

172. § Hatályát veszti a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. § (1) és (2) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

d) 2. melléklete.

92. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

173. § Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

174. § Hatályát veszti a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. § (1) bekezdése,

c) 7. § (1) bekezdése,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat 14. sora,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

f) 2. melléklete.

93. A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet

175. § A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

176. § Hatályát veszti a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. § (1) bekezdése,

c) 5. §-a,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat 14. sora,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

f) 2. melléklete.

94. A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

177. § A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

178. § Hatályát veszti a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 2. § (1) és (4) bekezdése,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

e) 2. melléklete.

95. Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

179. § Hatályát veszti az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 4. §-a.

96. A Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

180. § Hatályát veszti a Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 3. § (1) és (3) bekezdése.

97. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

181. § Hatályát veszti a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 3. §-a.

98. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

182. § A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 1. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében az "Első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "Eljáró" szöveg lép.

183. § Hatályát veszti a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. § (1) bekezdése,

c) 7. §-a,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat E oszlopa,

f) 2. melléklete.

99. A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

184. § Hatályát veszti a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (3) bekezdése,

b) 4. §-a.

100. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

185. § Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 1. § (5) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

c) 1. § (6) bekezdése,

d) 3. §-a.

101. A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

186. § Hatályát veszti a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 3. §-a.

102. Az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

187. § Hatályát veszti az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. §-a.

103. A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

188. § Hatályát veszti a kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. §-a.

104. A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

189. § Hatályát veszti a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) és (4) bekezdése,

b) 3. §-a.

105. A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

190. § Hatályát veszti a Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdése.

106. A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

191. § Hatályát veszti a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 3. §-a.

107. Az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 134/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

192. § Hatályát veszti az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 134/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 3. §-a.

108. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

193. § Hatályát veszti a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a.

109. Az ózdi "Nemzeti Filmtörténeti Élménypark" című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 178/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

194. § Hatályát veszti az ózdi "Nemzeti Filmtörténeti Élménypark" című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 178/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a.

110. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

195. § (1) A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 179/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások esetén a hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő huszonöt nap."

(2) A 179/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az eljáró hatóság egy alkalommal, a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb öt napon belül bocsáthat ki hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzést."

196. § Hatályát veszti a 179/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdése,

b) 4. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése.

111. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

197. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap."

198. § Hatályát veszti a 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (1), (3) és (4) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 1/A. § (2) és (5) bekezdése.

112. Az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

199. § Hatályát veszti az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a.

113. Az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

200. § Hatályát veszti az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a.

114. A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

201. § Hatályát veszti a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 1/A. § (2) bekezdése,

c) 3. § (1) és (2) bekezdése.

115. A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

202. § Hatályát veszti a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdése,

b) 3. § (1) és (4) bekezdése.

116. A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

203. § Hatályát veszti a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdése.

117. A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

204. § Hatályát veszti a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 3. §-a.

118. Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

205. § Hatályát veszti az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 3. §-a.

119. A költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

206. § Hatályát veszti a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdésében "a Ket. szerinti ügyintézési határidőhöz képest" szövegrész,

c) 2. § (3) bekezdésében "a Ket. szerinti szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidőhöz képest" szövegrész,

d) 2. § (4) és (5) bekezdése.

120. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

207. § Hatályát veszti a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. §-a.

121. Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

208. § Hatályát veszti az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 1/A. § (2) bekezdése,

c) 3. §-a.

122. Az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

209. § Hatályát veszti az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. §-a.

123. A Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

210. § Hatályát veszti a Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet 3. §-a.

124. A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

211. § Hatályát veszti a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése.

125. A CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

212. § Hatályát veszti a CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-a.

126. A Budapest, Rákoskeresztúri Új köztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

213. § Hatályát veszti a Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a.

127. A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

214. § Hatályát veszti a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 3. § (1) és (4) bekezdése.

128. Az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

215. § Hatályát veszti az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a.

129. Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

216. § Hatályát veszti az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a.

130. A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

217. § Hatályát veszti a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 1/A. § (2) bekezdése,

c) 3. §-a.

131. A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

218. § Hatályát veszti a KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a.

132. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

219. § Hatályát veszti a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (1), (4)-(6) és (8) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdésében a " , másodfokon eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát" szövegrész,

c) 2. § (7) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

d) 4. §-a,

e) 6/B. § (4) bekezdésében az "A tervegyeztetésről készült jegyzőkönyvet az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell." szövegrész.

133. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

220. § A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg lép.

221. § Hatályát veszti a 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a.

134. A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

222. § A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg lép.

223. § Hatályát veszti a 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a.

135. A Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

224. § A Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg lép.

225. § Hatályát veszti a 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a.

136. A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

226. § A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg lép.

227. § Hatályát veszti a 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-a.

137. A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

228. § Hatályát veszti a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 1/A. § (2) bekezdése,

c) 3. §-a.

138. A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

229. § Hatályát veszti a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 3. §-a.

139. Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

230. § Hatályát veszti az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 3. §-a.

140. A FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

231. § Hatályát veszti a FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-a.

141. A MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

232. § A MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg lép.

233. § Hatályát veszti a 49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-a.

142. A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

234. § Hatályát veszti a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet 3. §-a.

143. A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása

235. § Hatályát veszti a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet 3. §-a.

144. A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

236. § Hatályát veszti a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. §-a.

145. Az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

237. § Hatályát veszti az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 2. §-a.

146. A Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

238. § Hatályát veszti a Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. §-a.

147. A Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

239. § Hatályát veszti a Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. §-a.

148. Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet módosítása

240. § Hatályát veszti az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 3. §-a.

149. A Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet módosítása

241. § Hatályát veszti a Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet 3. §-a.

150. A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

242. § Hatályát veszti a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdése,

c) 4. § (1) és (5) bekezdése.

151. A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

243. § A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg lép.

244. § Hatályát veszti a 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

152. A Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

245. § Hatályát veszti a Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

153. A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

246. § Hatályát veszti a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet 3. §-a.

154. Az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

247. § Hatályát veszti az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. §-a.

155. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

248. § A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki."

249. § Hatályát veszti a 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) és (3) bekezdése.

156. A Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

250. § A Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §-a.

157. A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

251. § A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - 25 nap.

(5) A környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás ügyintézési határidejének számításánál a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni."

252. § Hatályát veszti a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdése,

b) 3. § (2) bekezdésében az "elsőfokú hatóságként" szövegrész,

c) 3. § (5) bekezdése.

158. A budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

253. § Hatályát veszti a budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

159. A mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

254. § A mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg lép.

255. § Hatályát veszti a 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

160. Az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

256. § Hatályát veszti az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

161. A Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

257. § Hatályát veszti a Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

162. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

258. § A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. melléklet 2., 3. és 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki."

259. § A 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

260. § Hatályát veszti a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-a.

163. A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

261. § Hatályát veszti a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítményfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 1/A. § (2) bekezdése,

c) 3. §-a.

164. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

262. § Hatályát veszti a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) és (4) bekezdése.

165. A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

263. § Hatályát veszti a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése.

166. A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

264. § Hatályát veszti a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a.

167. A Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

265. § Hatályát veszti a Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a.

168. Az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

266. § Az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

267. § Hatályát veszti a 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a.

169. A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet módosítása

268. § A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

269. § Hatályát veszti a 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a.

170. A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

270. § Hatályát veszti a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 1/A. § (2) bekezdése,

c) 3. § (1) és (2) bekezdése.

171. Új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

271. § Hatályát veszti az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a.

172. A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

272. § A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

273. § Hatályát veszti a 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 1. § (4) bekezdése,

c) 3. §-a.

173. A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

274. § Hatályát veszti a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése.

174. A Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

275. § A Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

276. § Hatályát veszti a 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-a.

175. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

277. § Hatályát veszti a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) és (4) bekezdése.

176. A Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

278. § A Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

279. § Hatályát veszti a 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a.

177. A Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

280. § A Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

281. § Hatályát veszti a 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a.

178. A Földes területén gyorsfagyasztott termékeket gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

282. § A Földes területén gyorsfagyasztott termékeket gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

283. § Hatályát veszti a 296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-a.

179. A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

284. § A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

285. § Hatályát veszti a 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-a.

180. A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

286. § A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

287. § Hatályát veszti a 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdése,

c) 4. § (1) és (5) bekezdése.

181. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

288. § (1) A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt beruházások tekintetében

a) az 1. melléklet 1., 2. és 21. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát,

b) az 1. melléklet 17. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

jelöli ki."

(2) A 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben az ügyintézésre a szakhatósági vélemények, engedélyek rendelkezésre állását követően legfeljebb 5 nap áll rendelkezésre."

289. § A 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

290. § Hatályát veszti a 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a) 5. §-a,

b) 6. § (1) bekezdése.

182. A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

291. § A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az eljáró hatóság egy alkalommal, a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb öt napon belül bocsáthat ki hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzést."

292. § A 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

293. § Hatályát veszti a 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2), valamint a (4) és (5) bekezdése.

183. A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

294. § A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

295. § Hatályát veszti a 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a.

184. A Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása

296. § Hatályát veszti a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 2. § (2) bekezdése,

c) 5. § (1) és (4) bekezdése.

185. A Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

297. § A Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

298. § Hatályát veszti a 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a.

186. A Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

299. § A Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

300. § Hatályát veszti a 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a.

187. A Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

301. § A Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

302. § Hatályát veszti a 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a.

188. A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

303. § A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet] 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás ügyintézési határidejének számításánál a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak."

304. § Hatályát veszti a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése.

189. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

305. § A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

306. § Hatályát veszti a 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4-6. §-a.

190. A Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

307. § A Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

308. § Hatályát veszti a 402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a.

191. A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

309. § A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

310. § Hatályát veszti a 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a.

192. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

311. § Hatályát veszti a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése.

193. A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

312. § A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

313. § Hatályát veszti a 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (1) és (4) bekezdése.

194. A Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

314. § A Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

315. § Hatályát veszti a 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a.

195. A Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

316. § A Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások tekintetében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásaitól eltérően az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti eljárások tekintetében Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának jegyzőjét jelöli ki eljáró hatóságként."

317. § A 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

318. § Hatályát veszti a 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 3. § (1) és (4) bekezdése.

196. A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

319. § A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

320. § Hatályát veszti a 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a.

197. A Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

321. § A Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

322. § Hatályát veszti a 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

198. A Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

323. § A Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

324. § Hatályát veszti az 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése.

199. A Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 6/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

325. § Hatályát veszti a Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 6/2017. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

200. A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet módosítása

326. § Hatályát veszti a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) és (4) bekezdése.

201. A Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet módosítása

327. § A Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

328. § Hatályát veszti a 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 3. §-a.

202. A Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet módosítása

329. § A Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

330. § Hatályát veszti a 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

203. A Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet módosítása

331. § A Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

332. § Hatályát veszti a 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 3. §-a.

204. A Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

333. § A Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

334. § Hatályát veszti a 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) és (2) bekezdése,

b) 5. §-a.

205. A Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

335. § A Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

336. § Hatályát veszti a 34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (1) bekezdése.

206. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet módosítása

337. § A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

338. § Hatályát veszti a 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet 3. §-a.

207. Az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

339. § Az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

340. § Hatályát veszti a 64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 3. §-a.

208. A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

341. § A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

342. § Hatályát veszti a 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 3. §-a.

209. A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

343. § A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki."

344. § Hatályát veszti a 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése.

210. Az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

345. § Az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

346. § Hatályát veszti a 72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a.

211. A Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

347. § A Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

348. § Hatályát veszti a 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a.

212. A Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

349. § A Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

350. § Hatályát veszti a 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a.

213. A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet módosítása

351. § A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

352. § Hatályát veszti a 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdése.

214. A Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

353. § A Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

354. § Hatályát veszti a 90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. §-a.

215. Az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

355. § Az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

356. § Hatályát veszti a 91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. §-a.

216. A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

357. § Hatályát veszti a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdése.

217. A Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

358. § A Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

359. § Hatályát veszti a 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

218. Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

360. § Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

361. § Hatályát veszti a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 3. § (1) bekezdése.

219. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

362. § Hatályát veszti a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a) 2. §-a,

b) 3. § (2) bekezdése.

220. A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

363. § A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

364. § Hatályát veszti a 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-a.

221. A Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

365. § A Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

366. § Hatályát veszti a 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

222. A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

367. § A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Kormány az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.

(2) A Kormány az 1. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságát jelöli ki.

(3) A Kormány az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki."

368. § Hatályát veszti a 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 4. §-a.

223. A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

369. § A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

370. § Hatályát veszti a 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 2. § (2) bekezdése,

c) 4. §-a.

224. A Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

371. § A Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

372. § Hatályát veszti a 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a.

225. A Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

373. § Hatályát veszti a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a.

226. A jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

374. § A jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

375. § Hatályát veszti a 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a.

227. Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

376. § Hatályát veszti az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. § (1), (2) és (5) bekezdése.

228. A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

377. § Hatályát veszti a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. § (1), (2) és (5) bekezdése.

229. A Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

378. § A Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

379. § Hatályát veszti a 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. §-a.

230. A geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

380. § Hatályát veszti a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) és (4) bekezdése.

231. A Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

381. § Hatályát veszti a Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdése.

232. A Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

382. § A Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés b) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

383. § Hatályát veszti a 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése.

233. A Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

384. § A Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

385. § Hatályát veszti a 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a.

234. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

386. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

387. § Hatályát veszti a 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a.

235. A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

388. § A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

389. § Hatályát veszti a 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a

236. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

390. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

391. § Hatályát veszti a 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a.

237. A Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

392. § A Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

393. § Hatályát veszti a 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a.

238. A budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

394. § Hatályát veszti a budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet 4. és 5. §-a.

239. A Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

395. § A Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

396. § Hatályát veszti a 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a.

240. A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

397. § A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

398. § Hatályát veszti a 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 3. §-a.

241. A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

399. § Hatályát veszti a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) és (5) bekezdése.

242. A Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet módosítása

400. § A Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

401. § Hatályát veszti a 258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet 3. §-a.

243. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

402. § Hatályát veszti a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdés a) pontja.

244. Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

403. § Hatályát veszti az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdése.

245. A piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

404. § Hatályát veszti a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) és (4) bekezdése.

246. A egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

405. § Hatályát veszti az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) és (4) bekezdése.

247. A Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet módosítása

406. § Hatályát veszti a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

248. A Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

407. § A Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

408. § Hatályát veszti a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) és (5) bekezdése.

249. A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosítása

409. § A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdésében a "jogerős befejezését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

410. § Hatályát veszti a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 3. §-a.

250. Záró rendelkezések

411. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék