249/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Program utakról szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Program utakról szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mellékletében szereplő, az "M0 északi híd", az "M3 Görbeháza-Nyíregyháza," az "M3 Nyíregyháza elkerülő út", az "M35 Debrecen északnyugati elkerülő út", az "M35 Debrecen nyugati elkerülő út", az "M35 Görbeháza-Debrecen", az "M7 Nagykanizsa-Becsehely," az "M6 Pécsi bekötés", az "M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa," az "M7 Letenye-országhatár," az "M7 Ordacsehi-Balatonkeresztúr", az "M7 Zamárdi-Balatonszárszó" és az "M8 Dunaújvárosi híd" szövegrész.

2. §

Ez a rendelet 2006. december 31-én lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter