259/2006. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Program utakról szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Program utakról szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mellékletében szereplő "M6 Szekszárd-Bóly" szövegrész.

2. §

Ez a rendelet 2006. december 31-én lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter