33/2006. (VII. 26.) KvVM rendelet

a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. és 67. §-aiban, valamint a Kvt. 10. számú mellékletének 18-21. pontjaiban foglaltak alapján - figyelemmel az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 120. §-a (7) bekezdésének c) és d) pontjában kapott felhatalmazásra - a következőket rendelem el:

1. §

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A kiszámított VKJ-t, késedelmi pótlékot, adóbírságot és mulasztási bírságot a fizetési kötelezettség keletkezésének helye szerint illetékes vízügyi hatóság által kezelt - a Magyar Államkincstárnál vezetett - e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számlára kell befizetni."

2. §

Az R. kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt 3. számú melléklettel.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg

a) az R. 2. §-ának (1) és (2) bekezdésében, a 3. §-ában. az 5. §-a (1) bekezdése e) és g) pontjában, a 9. § -ának (1) bekezdésében a vízügyi felügyelet szövegrész vízügyi hatóságra változik,

b) az R. 10. §-ának (3) bekezdése, továbbá az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet 16. §-a (3) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 33/2006. (VII. 26.) KvVM rendelethez

[3. számú melléklet a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelethez]

IntézményekSzámla megnevezéseSzámlaszámok
Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Bajai Felügyelőség10025004-01850626-00000000
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Budapesti Felügyelőség10032000-01850729-00000000
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Debreceni Felügyelőség10034002-01850688-00000000
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Győri Felügyelőség10033001-01850671-00000000
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Gyulai Felügyelőség10026005-01850633-00000000
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Miskolci Felügyelőség10027006-01850640-00000000
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Nyíregyházi Felügyelőség10044001-01850695-00000000
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Pécsi Felügyelőség10024003-01850619-00000000
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Szegedi Felügyelőség10028007-01850657-00000000
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Székesfehérvári Felügyelőség10029008-01850664-00000000
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Szolnoki Felügyelőség10045002-01850705-00000000
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségKövice Szombathelyi Felügyelőség:10047004-01850712-00000000
Környezetvédelmi és Vízügyi MinisztériumKvVM Kövice Budapest10032000-01220263-53000004

Tartalomjegyzék