1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet

egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-a (3) bekezdés, valamint 110. § (8) bekezdés d), e), f) és m) pontjaiban, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (8) bekezdés a), b), e) és f) pontjaiban, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 67. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében, valamint az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről szóló 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1)[5]

(2)[6]

(3)[7]

(4) Ahol a Rendelet VIZIG-et említ azon a KÖVIZIG-et, ahol pedig OVF-et azon az OKTVF-et kell érteni.

6. §

(1)[8]

(2)[9]

(3) Ahol a Min. Rendelet VÍZIG-et említ azon a VIFE-t kell érteni.

7. §

(1)[10]

(2) Ahol a Vr. Rend. KHVM-et említ azon a KvVM-et, ahol OVF-et azon az OKTVF-et, ahol pedig VIZIG-et azon a KÖVIZIG-et kell érteni.

8. §

(1)[11]

(2)[12]

(3)[13]

(4)[14]

(5) Ahol a Vny. Rend. OVF-et említ azon az OKTVF-et kell érteni.

9. §[15]

10. §[16]

11. §[17]

12. §[18]

13. §[19]

14. §[20]

15. §[21]

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit

a) hatósági ügyekben a már megindult eljárásokra,

b) egyebekben a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)[22]

(3) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott miniszteri rendelet

a) Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőséget említ, ott az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőséget,

b)[23]

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 96/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 85. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 33/2006. (VII. 26.) KvVM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2006.08.03.

Tartalomjegyzék