47/2006. (III. 7.) Korm. rendelet

a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. §-ának a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

Vegyes és záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2)[12] E rendelet 8-11. §-a 2006. május 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit - a (4)-(5) bekezdésben foglalt eltéréssel - a hatálybalépést megelőzően kötött szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A Látr. - e rendelet 2. §-ával megállapított - 1/A. §-át a 2004. május 1-jét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(5) Az Ászfr. - e rendelet 9. §-ával megállapított - 2. § (2) bekezdés b)-c) pontját, az-e rendelet 10. §-ával megállapított- 7. § (2) bekezdés b) pontját és 7. § (5) bekezdését, valamint - e rendelet 11. §-ával megállapított - 11. § (3) bekezdését a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(6) Az Ltv. 21. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott lakás-előtakarékoskodó az állami támogatást 2004. május 1-jét követően kezdődő és már lezárult megtakarítási évekre utólag akkor igényelheti, ha a Látr. - e rendelet 2. §-ával megállapított - 1/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott, a lezárult megtakarítási év kezdetekor és a visszamenőleges igénylés időpontjában fennálló jogosultságot igazoló érvényes iratokat 2006. május 1-jéig benyújtja a lakás-takarékpénztárhoz.

(7)[13]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 352. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék