59/2006. (VIII. 14.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet módosításáról

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §

Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie azon dúsított, ízesített, vagy dúsított és ízesített vizeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az egészség és a fogyasztók védelme vonatkozásában az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja, 2. §-ának f) pontja, 11. §-ának (2) bekezdése és (3) bekezdésének b) pontja, valamint 13. §-a hatályát veszti.

(2)[6]

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt legyártott csomagolóanyagok a hatálybalépés napjától számított egy évig használhatók fel. A rendelet hatálybalépését megelőzően csomagolt és jelöléssel ellátott termékek minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomban tarthatók.

(4)[7]

8. §[8]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Molnár Lajos s. k.,

egészségügyi miniszter

Csizmár Gábor s. k.,

szociális és munkaügyi minisztériumi államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 80. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 80. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 80. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 80. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 80. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 80. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 80. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 80. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.