111/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. §

A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület kiterjedése 1579,3 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. §

A védettség indoka és célja a táj jellegének megőrzése, a jelentős természeti értéket képező lápok, láprétek, nádasok, láperdők, továbbá az azokban található természetes növénytársulások, valamint a hozzájuk kapcsolódó állatvilág megóvása.

4. §

A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vizügyi miniszter

Melléklet a 111/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Buzsák

0195, 0209, 0210, 0211, 0255, 0256, 0257, 0258, 0276, 0277/1, 0277/2, 0277/3

Somogyszentpál

016/5, 016/6, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 042, 060

Táska

069, 070, 082, 083, 084/1, 085, 086, 087 088 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128/1, 0128/2, 0128/3, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

Tartalomjegyzék