138/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

az Ócsai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1975. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Ócsai Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. §

Az Ócsai Tájvédelmi Körzet kiterjedése 3645 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A védettség indoka és célja a terület természetes élőhelyeinek (turjános láprétek, zsombékos nádasok, mocsári és lápi társulások, égerlápok, fűzesek stb.), növénytársulásainak, az itt található védett és fokozottan védett növény-és állatfajoknak a megőrzése, a földtani- és felszínalaktani természeti értékek, kultúrtörténeti értékek, valamint a jellegzetes tájképi adottságok megóvása.

4. §

A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 138/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az Ócsai Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Dabas

036/1, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 047/10-23, 047/6-9, 048, 049, 051/1, 051/10-11, 052, 053/1-3, 054/1, 055, 056/1-5, 058, 059/24, 060, 061/1, 061/10-19, 061/2, 061/20-29, 061/3, 061/30-32, 061/4-9, 062/1-2, 064/1-6, 065, 066/2-5, 067, 068/10-19, 068/2, 068/20-29, 068/3, 068/30-39, 068/4, 068/40-49, 068/5, 068/50-51, 068/6-9, 069, 070, 072/1, 073, 075/1-2, 076/2, 076/6-9, 077, 078/1, 078/3-8, 079, 080/1, 080/10-12, 080/2-8, 081, 082/2, 082/4-9, 083/1-2, 084/1, 084/3-4, 086, 087/1, 087/10-15, 087/1-9, 088, 089, 090/1, 090/10-16, 090/18-29, 090/3, 090/30-32, 090/34-39, 090/4, 090/40-41, 090/5-9, 091, 092/1, 092/10-19, 092/2, 092/20-21, 092/3-7, 092/9, 093

Inárcs

046/10-14, 046/20, 046/23-61, 046/7-9, 047, 048, 049/10-29, 049/3-9, 050, 051, 052, 053, 054, 055/2-4, 056, 057/2-6, 058, 059, 060, 061, 062, 063/4, 064, 065, 066

Ócsa

0285,

0292/5 hrsz-ból 1,52 ha (az E216725-N664713, E216647-N664631 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól dél-keletre eső rész),

0294/46, 0295/10, 0295/100-105, 0295/11, 0295/112-113, 0295/12-29, 0295/31-32, 0295/34-39, 0295/4, 0295/41-49, 0295/5, 0295/50-59, 0295/6, 0295/60-69, 0295/7, 0295/70-71, 0295/73-79, 0295/8, 0295/80-89, 0295/9, 0295/90-99, 0296, 0297/10-17, 0297/2, 0297/4-9, 0299/2-4, 0300, 0301/1-2, 0302/10-19, 0302/21, 0302/23, 0302/25-31, 0302/33-41, 0302/48-49, 0302/5, 0302/50-52, 0302/55-56, 0302/60-66, 0302/7-9, 0303/7-9, 0303/12-33, 0305/2, 0305/20-28, 0305/3-4, 0305/6-9, 0306, 0308/10-39, 0308/4, 0308/40-49, 0308/5, 0308/50-57, 0308/7-9, 0310/1-2, 0311, 0312/1, 0312/11-19, 0312/2, 0312/20-22, 0312/3-4, 0314/6, 0315/18-19, 0315/2, 0316/1-3, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0324/1-5, 0324/10-15, 0324/7, 0325, 0326/3-6, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331/1, 0331/10, 0331/2-7, 0331/9, 0332, 0333/1-8, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339/2-5, 0340, 0341/10-14, 0341/2-9, 0342, 0343, 0344/1-2, 0345, 0346/1, 0346/10, 0346/2-9, 0347/1-2, 0348, 0349, 0350, 0351/2, 0352, 0353, 0354/10-23, 0354/25-35, 0354/4, 0354/40-44, 0354/46-49, 0354/5, 0354/50-58, 0354/6-9, 0357/1, 0357/10-19, 0357/2, 0357/20-29, 0357/3, 0357/30-39, 0357/4, 0357/40-49, 0357/5, 0357/50-51, 0357/52-54, 0357/6-9, 0359, 0363, 0364, 0365, 0366/1, 0366/10-16, 0366/2-9, 0367, 0368/1-7, 0369/1-2, 0370, 0371, 0373/1-2, 0374, 0375, 0376, 0379/1, 0379/10-15, 0379/2-3, 0379/5-9, 0380, 0381, 0382/10-14, 0382/4-9, 0384/1, 0384/10-18, 0384/2, 0384/4-9, 0387/1, 0387/10-11, 0387/2-9, 0388, 0389/1-4, 0390/1, 0390/10-12, 0390/13-19, 0390/2, 0390/20-21, 0390/3-9, 0396/10, 0396/12-23, 0396/3-9, 0398/1, 0398/10-12, 0398/3-9, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405/1-3, 0406, 0407/1, 0407/10-12, 0407/3-9, 0409/1, 0409/10-19, 0409/2, 0409/20-23, 0409/3-9, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0417/1, 0418/2, 0418/4, 0419/1-2, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426/1-4, 0427, 0428, 0429, 0430/1-3, 0431, 0433/1, 0433/10, 0433/2-9, 0435, 0436, 0437, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446/1-3, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0475, 0476/1-4, 0535, 0536, 0538, 0539, 0540, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557/1, 0557/10-29, 0557/3, 0557/30-34, 0557/4-9, 0560, 0561, 0563, 0564, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0577/1-7, 0578, 0579/1, 0579/10-19, 0579/2, 0579/20-25, 0579/3-9, 0580, 0581, 0583/1-6, 0584, 0585/1, 0585/15-16, 0585/2-6, 0585/7-14, 0586/1-2, 0587/1, 0587/10-19, 0587/2, 0587/20, 0587/4-9, 0588/1-26, 0590/1-6, 0591/1-9, 0591/11-16, 0592/1-2, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4009, 4010, 4011, 4012,4013,4014,0414/A-B, 4015/1,4016,4016/A, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4024/A, 4025, 4025/A, 4027, 4028, 4029, 4029/A, 4030, 4031, 4032, 4033, 4033/A, 4035, 4037, 4038, 4038/A, 4040, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4049/A-G, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4055/A-C, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4062, 4063, 4064, 4064/A-C, 4064/F, 4066, 4067, 4068, 4069, 4069/A, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4076/A-B, 4077, 4078, 4079, 4081, 4082/1, 4083, 4084, 4084/A-B, 4085, 4086, 4086/D-E, 4087/1, 4088/1,4090, 4091,4093, 4096, 4099, 4101, 4101/A-D, 4102, 4102/A-D, 4103/1-2, 4104, 4104/A-C, 4113/A-B, 4114, 4115/3-4, 4115/4/A-C, 4116/1, 4117/1, 4117/2, 4117/2/A-B, 4118, 4118/A-C, 4118/F-G, 4122, 4122/A, 4125, 4128, 4128/A-D, 4130, 4130/A, 4132, 4134, 4134/A-B, 4136, 4137/1, 4138, 4140, 4141/1-2, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4150/B-C, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4158, 4159, 4160, 4162, 4163, 4164/1, 4164/1/A-B, 4164/2, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2536, 2537, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2545, 2546, 2548, 2549, 2550, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2560, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2628/2, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2661, 2662, 2663, 2665, 2666, 2671, 2672, 2673, 2674/1-2, 2675, 2677, 2678, 2679, 2680/1-2, 2768, 2769, 2771, 2772, 2773, 2774

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 138/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az Ócsai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Dabas

052, 053/1, 054/1, 056/1-4, 061/30, 062/1-2

Inárcs

050, 051, 052, 053, 054, 055/2-4, 056, 057/2-6, 058, 059, 060, 061, 062, 063/4, 064, 065, 066

Ócsa

0316/3, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0328, 0333/5, 0333/7-8, 0334, 0342, 0344/1-2, 0345, 0410, 0411, 0412, 0419/1-2, 0423, 0424, 0425, 0426/3-4, 0427, 0441, 0442, 0443, 0444, 0450 hrsz-ból 16,3 ha (8A, 8B, 8C, 8E erdőrészletek), 0451 hrsz-ból 6,1 ha (5C és 5E erdőrészletek),

0451 hrsz-ból 11,7 ha (az E213333-N663936, E213647-N664268 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól észak-nyugatra eső rész),

0452, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0535, 0536, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0560, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

Tartalomjegyzék