139/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Péteri-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1976. számú határozatával védetté nyilvánított Péteritavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. §

A Péteri-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület kiterjedése 780,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A védettség indoka és célja a területen található szikes tó és az azt körülvevő szikes puszta megőrzése, a védett növény- és állatfajok, illetve élőhelyük megóvása, a területen fészkelő madarak zavartalan életfeltételeinek biztosítása.

4. §

A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

5. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[1]

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 139/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Péteri-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Csengele

0205 hrsz-ból 1,6 ha (az E715537-N136024, E715530-N136020 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész),

0206/1, 0206/2, 0206/3, 0206/4, 0206/5, 0206/6, 0207

Pálmonostora

0252/1, 0252/3, 0252/4, 0253/2, 0253/3, 0253/4, 0253/6, 0253/7, 0254, 0255/41, 0255/42, 0255/43, 0255/44, 0255/45, 0255/47, 0255/51, 0255/52, 0258, 0259/10, 0259/11, 0259/12, 0259/14, 0259/16, 0259/18, 0259/2, 0259/20, 0259/23, 0259/24, 0259/25, 0259/26, 0259/28, 0259/3, 0259/30, 0259/31, 0259/32, 0259/34, 0259/35, 0259/36, 0259/37, 0259/38, 0259/39, 0259/4, 0259/40, 0259/41, 0259/43, 0259/44, 0259/45, 0259/46, 0259/47, 0259/5, 0259/6, 0259/7, 0259/8, 0259/9, 0261/1, 0261/2, 0261/3, 0261/4, 0261/5, 0261/6, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267/1, 0268, 0269, 0270/10, 0270/11, 0270/12, 0270/13, 0270/14, 0270/15, 0270/16, 0270/17, 0270/2, 0270/3, 0270/4, 0270/5, 0270/8, 0270/9, 0271/1, 0271/2, 0271/3, 0272/1, 0272/2, 0273, 0277/1,

0277/2 hrsz-ból 0,02 ha (az E715527-N140202, E715524-N140202 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész)

Petőfiszállás

0148/2, 0148/4, 0148/5, 0148/6, 0149, 0151, 0152/10, 0152/11, 0152/14, 0152/19, 0152/20, 0152/21, 0152/27, 0152/28, 0152/29, 0152/30, 0152/31, 0152/32, 0152/6, 0152/7, 0152/8, 0152/9, 0153, 0155/10, 0155/11, 0155/12,

0155/2 hrsz-ból 2 ha (az E714245-N140819, E714258-N140828 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre fekvő rész) ,

0155/3, 0155/4, 0155/6, 0155/7, 0155/8, 0155/9, 0156/1, 0156/2, 0160/1

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 139/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Péteri-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Pálmonostora

0267/1 0268, 0269, 0270/10, 0270/11, 0270/12, 0270/13, 0270/14, 0270/15, 0270/16, 0270/17, 0270/2, 0270/5, 0270/8, 0270/9, 0271/1, 0272/1

Petőfiszállás

0153

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék