170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet

az egyes önkéntes kölcsönös egészségés önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. §-ának (1) bekezdésében, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)[9]

(3)[10]

(4) Az egészség- és önsegélyező pénztárak alapszabályaik megfelelő módosításával az e rendeletben foglaltakat 2007. június 1-jétől alkalmazhatják.

(5) Az Eör. e rendelettel megállapított 5. § (13) bekezdésének utolsó mondatában foglaltakat a 2007. év tekintetében az e rendelet hatálybalépését és a rendeletben foglaltak alkalmazását követő időszak vonatkozásában kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 170/2007. (VI 29.) Korm. rendelethez[11]

2. számú melléklet a 170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelethez[12]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék