Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében - az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva -, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. §-a (1) bekezdésének a), c), e), g), h) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[17]

(3)[18] A TnyR. e rendelettel megállapított rendelkezéseit - a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a 2007. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátások, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatás esetén kell alkalmazni.

(4) A TnyR. 1-2. §-ának e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV ZRt.) Nyugdíj Igazgatóság által folyósított ellátásokat 2008. január 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(5) A vasutas nyugdíjigazgatás megszűnésével a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Közhasznú Egyesület, a Rudolf Segélyező Egyesület, a Vasutas Segélyező Egyesület, a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete, valamint a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (a továbbiakban: egyesületek) 2007. december 31-én nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban, baleseti járadékban részesülő tagjai tagdíjának az ellátásból történő levonásáról - megfelelő térítés ellenében - a nyugdíjfolyósító szerv gondoskodik, feltéve, hogy a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság a tagok említett szervezeteknek adott írásos nyilatkozata alapján december hóban teljesített levonást. A tagdíj ellátásból történő levonása az egyesületnek adott írásos felhatalmazás alapján azon tagok esetében is foganatosítható, akiknek az ellátásra való igényük 2008. január 1-jét megelőzően megnyílt, és annak elbírálása ebben az időpontban a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság, illetőleg a Győr-Sop-ron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatáskörébe tartozott volna. A tagdíjlevonások és a térítés elszámolásának rendjét az egyesületek és a nyugdíjfolyósító szerv megállapodásban rögzítik.

(6)[19]

18. §[20]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[18] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 51/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.15.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.