87/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépése előtt megkezdett vizsgálatok esetében a rendelet 2. számú melléklete szerinti vizsgálati követelményeket csak a bejelentő hozzájárulásával lehet alkalmazni.

(2)[3]

4. §[4]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 87/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez[5]

2. számú melléklet a 87/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez[6]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék