2007. évi XC. törvény

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. §, valamint a 23. § (1) bekezdése 2007. szeptember 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Független Rendészeti Panasztestület tagjait első ízben 2008. január 1-jéig kell megválasztani.

(3)[21]

(4)[22]

(5)[23]

21. §[24]

22. §[25]

23. §[26]

24. §[27]

25. §[28]

26. §[29]

27. §[30]

28. § (1) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett és e törvény hatálybalépésekor még be nem fejezett képzések esetében, továbbá a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján a 2007/2008. tanév első félévére beiratkozott vagy bejelentkezett azon a tanulmányukat a határőrséggel ösztöndíjszerződés alapján megkezdő ösztöndíjas jogviszonyú hallgatókra, akik a 2007/2008. tanév második félévében változatlan feltételek mellett folytatni kívánják tanulmányaikat, a második félévre való tényleges beiratkozás vagy bejelentkezés esetén e félév, illetve képzési időszak végéig nem alkalmazandó a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 24. §-ának (2) bekezdése.

(2) A Rendőrség e törvény hatálybalépésének napját követő második hónap utolsó napjáig köteles megküldeni a szervezeti változásra tekintettel a jogutódlás szabályai alapján a korábban a határőrséggel kötött ösztöndíjszerződés módosítására vonatkozó javaslatát. Az ösztöndíjas hallgató a módosítási javaslat kézhez vételétől számított három hónapon belül köteles írásban nyilatkozni a szerződésmódosítási javaslat elfogadásáról vagy ellenkező esetben a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésének kezdeményezéséről. A szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése esetén a szerződő felek egymásnak további szolgáltatással nem tartoznak azzal, hogy az ellenszolgáltatással nem fedezett szolgáltatások nem követelhetők.

29. § A Határőrség általános jogutódja a Rendőrség.

30. § Az Országgyűlés elnöke az államháztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik a Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről.

31. §[31]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[12] A 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (5) bekezdése a) pontja alapján nem lép hatályba.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[15] A 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (5) bekezdése b) pontja alapján nem lép hatályba.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXLV. törvény 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXLV. törvény 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXLV. törvény 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXLV. törvény 11. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.30.

[31] A 2007. évi CLXXI. törvény 17. § (5) bekezdés f) pontja alapján nem lép hatályba.